Parszat Szmot

Nazywamy Mojżesza “Mosze Rabejnu” – Mojżesz nasz Rabin. Mojżesz miał wiele imion (Midrasz Wajikra Rabba 1:3), rodzice nadali mu imię po urodzeniu, które nie brzmiało „Mosze”. Jeśli tak, to dlaczego przez 120 lat swojego życia zachował jako swoje oficjalne imię -imię „Mosze”, które otrzymał trzy miesiące po swoim urodzeniu od córki Faraona?

Rzeczywiście, dobrze zdawał sobie sprawę, że jego oryginalne imię nie brzmiało „Mosze”. Zachował jednak to imię, aby nie zapomnieć o tym, który okazał mu wielką życzliwość. Za każdym razem, gdy zwracano się do niego „Mosze” przypominało mu to, że został wyciągnięty z wody i uratowany przez córkę faraona, Batię i dziękował jej w swoim sercu. Tak więc termin „Rabejnu” następuje po słowie „Mosze”, aby wskazać, że same imię „Mosze” ono jest Rabejnu – ono jest naszym nauczycielem. Ono uczy nas lekcji jak ważna jest hakarat hatow – uznawanie i wdzięczność za każdą dobrą rzeczą, którą nam inny człowiek zrobił. Słowo Żyd – Jehudi, oznacza “ten, który dziękuje”. Zapamiętajmy zawsze o tym, że właśnie wdzięczność i uznanie dla innych za wszelkie dobro, które nam zrobili – to jest coś, co ma nas definiować. Czym więcej tego mamy, tym więcej potwierdzamy, że jesteśmy Jehudim.

Szabat szalom!

Rabin Icchak Rapoport