Paraszat Behaalotcha

Niedługo Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Kto wygra? Nie wiemy, ale pewne jest, że każdy chcę zdobyć pierwsze miejsce. Kto pierwszy ten lepszy, jak mówi powiedzenie rodem z dżungli. Cały świat podąża za tym co pierwsze, nowe i świeże. Przyjrzyjmy się co na ten temat mówi Tora.

Continue reading “Paraszat Behaalotcha”

Paraszat Wajechi – Tora naszym domem

Czcigodni Praojcowie, Awrahamie, Icchaku i Jakowie! Było fantastycznie, dziękujemy i do zobaczenia za rok. Fragment Tory na ten tydzień jest ostatnią parszą księgi Bereszit. Opowieść o rodzinnych korzeniach narodu żydowskiego dobiega końca. Wrócimy do tej opowieści za kilka miesięcy, oczywiście z Bożą pomocą, ale dziś i w najbliższych dniach możemy postarać się zebrać owoce naszej przygody z Praojcami.

Continue reading “Paraszat Wajechi – Tora naszym domem”

Paraszat Ekew

Zaraz na początku parszy Ekew wymieniane są zalety Erec Israel. Czytamy tam:

Gdyż Pan, Bóg twój, wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze;

Do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu; Continue reading “Paraszat Ekew”

Paraszat Dewarim

Księga Dwarim jest ostatnią z Pięcioksięgu Mojżesza. Mędrcy nazywają ją “Miszne Tora” (Tora Powtórzona) ze względu na jej zawartość, która jest powtórzeniem wielu kwestii poruszonych już wcześniej. Jak pisze Ramban we wstępie do księgi Dwarim: W tej księdze Mojżesz wyjaśnia pokoleniu wchodzącemu do Ziemi Izraela większość przykazań, które będą tam obowiązywały. Wszystkie te micwy już zostały mu dane na Górze Synaj lub w Namiocie Wyznaczonych Czasów w pierwszym roku po wyjściu z Egiptu przed grzechem szpiegów. Dlatego też język przekazywania praw różni sie od tego, który używany był we wcześniejszych księgach (np. brak takich zwrotów jak: “I powiedział Bóg do Mojżesza mówiąc rozkaż Synom Izraela…”).

Continue reading “Paraszat Dewarim”

Paraszat Pinchas

Jedna z ważniejszych zasad w całym prawie żydowskim przekazana nam przez mędrców mówi, że jeśli prawo wymyka ci się z rąk, gdy nie jesteś pewny jaką drogę halachiczną wybrać, to zobacz jak zachowują się inni religijni ludzie dookoła ciebie. Jednym z założeń całego systemu prawnego jest to, że w narodzie jest mądrość. Cały lud jest na poziomie proroka. Dlatego też w krytycznych przypadkach mędrcy polegali na decyzji ludu.

Continue reading “Paraszat Pinchas”

Paraszat Emor – Jom Haacmaut w Torze

וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶת־מֹעֲדֵי יְהוָה אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃

I ogłosił Mojżesz synom izraelskim te święta Pana. (Wajikra 23:44)

Ogłosił w rozumieniu przekazał. Co oznacza, że przekazał Mosze Izraelowi święta? Oznacza to, że przekazał im możliwość powoływania nowych świąt. Jak to możliwe? Świętość wyznaczonych czasów jest świętością, która ewoluuje. Aby to zrozumieć musimy wyjaśnić sobie kilka kwestii.

Są dwa rodzaje świętości wśród tych które wymienia Mosze pod koniec rozdziału 23. Jest świętość Szabatu – to świętość absolutna na pamiątkę stworzenia świata podczas którego tylko i wyłącznie Bóg brał udział. Abyśmy współcześnie odczuli ten stopień świętości musimy wejść na poziom aniołów, na chwilę przestać być człowiekiem. Jak można to zrobić? Wstrzymując się od wszelkiej pracy właściwej właśnie ludziom. Pozostałe dni świąteczne dane nam są na pamiątkę wyjścia z Egiptu. Ponieważ w tych wydarzeniach również my braliśmy udział, obecnie świętość dostępna nam jest bez wznoszenia się na poziom aniołów. Nie musimy, więc całkowicie wstrzymywać się od wszelkiej pracy. Dlatego możemy wykonywać jej część nie tracąc przy tym nic ze świętości. Continue reading “Paraszat Emor – Jom Haacmaut w Torze”

Paraszat Wajikra

Szukając różnic między charakterem Sefer Szmot, a Sefer Wajikra zauważymy, że w Księdze Szmot dynamika jest od góry do dołu, natomiast w Księdze Wajikra jest od dołu do góry. O co chodzi? Żeby zrozumieć tę odpowiedź należy zdać pytanie o związek między Bogiem a człowiekiem. W wielu tradycjach pojawia się pojęcie, które nie ma miejsca w tradycji żydowskiej. Tym pojęciem jest przeżycie religijne.

Continue reading “Paraszat Wajikra”

Paraszat KiTisa

Kto nie słyszał o grzechu złotego cielca? To jeden z kilku najpopularniejszych grzechów zaraz obok zakazanego owocu, bratobójstwa i Wieża Babel. Jakkolwiek pojemność interpretacyjna tego wydarzenia jest duża, to nie możemy nie odnieść się do niego przy okazji czytania parszy na ten tydzień.

A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego: Nuże, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. (Szemot 32:1)

Continue reading “Paraszat KiTisa”