Ki Tawo – umiej?tno?? dzi?kowania

Ki Tawo – umiej?tno?? dzi?kowania

Lekcewa?enie dzi?kowania jest jednym z powod?w naszego z?ego samopoczucia. Ta u?omno??, bo tak to trzeba nazwa?, jest te? jednym z powod?w kryzys?w wielu relacji. Mam na my?li nie tylko m?wienie s?owa “dzi?kuj?”, ale przede wszystkim wysi?ek polegaj?cy na szukaniu dobrych rzeczy, kt?re spotykaj? nas w ?yciu, czy to ze strony ludzi czy ze strony Boga. Ma?o tego, halacha m?wi, ?e dzi?kowa? powinni?my r?wnie? za smutne wiadomo?ci (Baruch Dajan Emet). To jest chyba jeszcze trudniejsze i troch? k??ci si? z tym co potocznie rozumiemy pod s?owem “dzi?kuj?”.

Read more

Paraszat Wajechi – Tora naszym domem

Paraszat Wajechi – Tora naszym domem

Czcigodni Praojcowie, Awrahamie, Icchaku i Jakowie! By?o fantastycznie, dzi?kujemy i do zobaczenia za rok. Fragment Tory na ten tydzie? jest ostatni? parsz? ksi?gi Bereszit. Opowie?? o rodzinnych korzeniach narodu ?ydowskiego dobiega ko?ca. Wr?cimy do tej opowie?ci za kilka miesi?cy, oczywi?cie z Bo?? pomoc?, ale dzi? i w najbli?szych dniach mo?emy postara? si? zebra? owoce naszej przygody z Praojcami.

Read more