Żydzi maranii z Portugalii – miejscowość Belmonte

W zachodniej części Portugalii, w cieniu Gór Białych, leży portugalskie miasto Belmonte, “piękna góra”. W 1492 r. stare miasto przyjęło wielu hiszpańskich wygnańców, po nakazie wypędzenia wydanym przez królów Hiszpanii. Wygnańcy potroili liczbę Żydów w Portugalii. 600 rodzin żydowskich otrzymało pozwolenie na stały pobyt w zamian za wysoki okup, a pozostałe otrzymały pozwolenie na czasowy… Read More Żydzi maranii z Portugalii – miejscowość Belmonte

Parszat Toldot

Jest to parsza o życiu Izaak i Rywki.  Rywka rodzi bliźnięta, Ezawa i Jakuba.  Jakub kupuje od Ezawa prawo pierworództwa.  Izaak udaje się do Geraru w czasie głodu, otrzymuje polecenie, by nie opuszczać tej ziemi, odkopuje studnie, które wykopał Abraham i odnawia pakt z Awimelechem.  Izaak już się starzeje, planuje dać błogosławieństwo Ezawowi, ale zostaje… Read More Parszat Toldot

Atak na cz?onka Bnei Menasze

Z przykro?ci? informujemy o ataku na Am-Shalema, m?odego ?yda z plemienia Bnei Menasze, kt?ry zrobi? alij? do Izraela z Chin trzy lata temu. Jeste?my oszo?omieni i oburzeni tym rasistowskim zachowaniem. Am-Shalem zosta? zaczepiony ostatniej nocy w Tyberiadzie przez dw?ch chuligan?w, kt?rzy krzykn?li: ?Koronavirus! Chiny!? po czym go brutalnie pobili. Ch?opak jest w szpitalu, a jego… Read More Atak na cz?onka Bnei Menasze

PURIM DOOKO?A SWIATA 2020

Jak co roku zebrali?my mn?stwo zdj?? z naszych spo?eczno?ci na ca?ym ?wiecie, od Ambato, w Ekwadorze po Manipur w Indiach. Na fotografiach mo?ecie zobaczy? najr??niejsze kostiumy, czytanie megilat Ester, uroczyste posi?ki i imprezy. Zagro?enie koronawirusem Covid-19 spoczywa na wszystkich, a niekt?re wydarzenia zosta?y ogarniczone, a nawet odwo?ane. Ale rado?? i ?wi?teczny nastr?j wci?? przenikaj? wszystkie… Read More PURIM DOOKO?A SWIATA 2020

WP?YW KORONAWIRUSA NA SHAVEI ISRAEL

Prawie trzy lata temu, Shavei Israel sprowadzi? pi?? m?odych kobiet ze spo?eczno?ci ?ydowskiej Kaifeng w Chinach do Izraela i pom?g? im zrobi? Alij?. Nasze plany sprowadzenia kolejnej m?odej kobiety zosta?y tymczasowo wstrzymane za spraw? niezabezpieczonego koronawirusa, znanego obecnie jako Covid-19 . Gdy Chiny sta?y si? epicentrum tego, co szybko staje si? pandemi?, alija wydawa?a si?… Read More WP?YW KORONAWIRUSA NA SHAVEI ISRAEL