Paraszat Wajeszew

Seks to temat, który wymaga niezwykłej delikatności, ale trzeba o nim w tym tygodniu porozmawiać, między innymi dlatego, że o tym właśnie jest cała nasza Parsza. Młodzi mężczyźni i seks to niebezpieczne połączenie, szczególnie, gdy wybierają kontrolowanie kobiet, zamiast siebie. Dzisiaj wciąż jest to dla nas wyzwaniem. Małżeństwo młodego mężczyzny jest swego rodzaju sposobem zarządzania… Read More Paraszat Wajeszew

Parasza Wajiszlach – Wyzwania i dom Jakuba

To jest to! To jest ten tydzień, kiedy człowiek o imieniu Israel (drugie imię Jakuba), powraca by zamieszkać w ziemi Izraela. Po dwudziestu latach tęsknoty za domem, po stworzeniu rodziny i zgromadzeniu ogromnego bogactwa Jakub wraca do domu. Nie jest jednak tak, jak podpowiadała pamięć, ani jak oczekiwał. Spotkanie z Ezawem, jego skłóconym bratem, choć… Read More Parasza Wajiszlach – Wyzwania i dom Jakuba

Paraszat Wajera

W tym tygodniu, tuż przed poinformowaniem Abrahama o nadchodzącym unicestwieniu Sodomy i Gomory, B!g oświadcza, że musiał mu o tym powiedzieć, ponieważ Abraham będzie ojcem wielkiego narodu. Do kogo B!g to mówi i dlaczego czuje potrzebę tłumaczenia swojego działania, szczególnie tego właśnie? B!g wyjaśnia, że powiedział o tym, by dzieci Abrahama podążały jego ścieżkami. B!g… Read More Paraszat Wajera

Paraszat Lech Lecha

To właśnie w tym tygodniu wszystko się zaczyna. Dwa tygodnie temu miała początek historia przyrody, tydzień temu rozpoczęła się historia ludzkości, a w tym – historia Żydów. Gdy w tym tygodniu czytałem Lech Lecha odkryłem, że nie jest to historia pierwszego Żyda, to historia pierwszych Żydów. Choć imię Sary nie pojawia się często, jej obecność… Read More Paraszat Lech Lecha

Paraszat Noach

Jest takie ciekawe zajście w Parszy w tym tygodniu… Tuż przed sprowadzeniem potopu B!g poucza Noego, by wziął siedem par koszernych zwierząt na arkę, jako dodatek do każdego niekoszernego zwierzęcia. Później z tekstu wynika, że zwierzęta te będą użyte do składania ofiar. Następnie B!g dodaje, że do potopu został jeszcze tydzień. Dlaczego B!g przekazuje Noemu… Read More Paraszat Noach