Paraszat Wajeszew

Sprzedaż Józefa w Paraszy Wajeszew jest jedną z najbardziej znanych historii Tory.  Jakub osiedla się w końcu w Ziemi Izraela.  Józef jest faworyzowany.  Ma dwa sny.  Jakub wysyła Józefa, by ten zbadał o sytuację brata.  Bracia sprzedają Józefa kupcom podróżującym do Egiptu.  Jehuda zostaje skonfrontowany przez Tamar i przyjmuje odpowiedzialność.  Józef osiąga wielki sukces jako… Read More Paraszat Wajeszew

Parasza Wajiszlach

Wyzwania stojące przed Jakubem zdają się nie mieć końca.  Wraca do ziemi Izraela.  Obawia się konfrontacji z Ezawem.   Przygotowuje się, dzieląc swoją świtę.  Pewien mężczyzna walczy z nim przez całą noc, a o świcie zmienia imię z Jakub na Izrael.  Jakub wysyła Ezawowi dary, aby go uspokoić.  Ezaw biegnie, przytula się do Jakuba, całuje go… Read More Parasza Wajiszlach

Paraszat Wajece

Nasza Parasza zaczyna się od ucieczki Jakuba z ziemi Izraela przed morderczymi zamiarami Ezawa, a kończy się jego powrotem do ziemi Izraela.  Odchodząc śni o drabinie sięgającej nieba, a Bóg obiecuje mu, że sprowadzi go z powrotem w pokoju.  Jakub spotyka Rachelę przy studni w Charanie, żeni się z Leą i Rachelą, rodzi się 11… Read More Paraszat Wajece

Z Kaifeng pod Kotel: Nowa wystawa

Piękna, nowa, edukacyjna wystawa o Żydach z Kaifeng została niedawno otwarta w Shavei Israel’s Ma’ani Center. Zaprojektowany głównie ze wspaniałymi panelami obrazkowymi, opowiada historię Żydów Kaifeng od przeszłości do przebudzenia ich żydowskiego ducha, ich marzeń o aliji i życiu żydowskim. Sekcje obejmują historię, święta, edukację, aliję i inne. Kuratorowanie wystawy było ogromnym wysiłkiem wielu pracowników,… Read More Z Kaifeng pod Kotel: Nowa wystawa