Paraszat Wajechi

Wajechi oznacza życie, a jednak parasza zaczyna się od mowy o śmierci i kończy się śmiercią.  Jakub żąda, by pochowano go w Izraelu.  Józef przysięga, że tak będzie.  Jakub wywyższa swoich wnuków, Efraima i Menaszego, aby byli równi jego dzieciom jako plemiona zasiedlające ziemię Izraela.  Błogosławi Efraima i Menaszego.  Jakub zwołuje wszystkich swoich synów i… Read More Paraszat Wajechi

Chanuka, której nie sposób zapomnieć

Pomimo wielu wyzwań w tym roku, dzięki Bogu zostaliśmy pobłogosławieni możliwością sprowadzenia rodzin Bnei Menasze z Indii do Izraela. W sumie do października tego roku przyjechało 262 osób Bnei Menasze. Ci nowi olim (imigranci) świętowali swoją pierwszą Chanukę w Izraelu w naszym centrum absorpcyjnym w Goren na północy kraju. Kilka miejscowych kobiet postanowiło zrobić wszystko,… Read More Chanuka, której nie sposób zapomnieć

BNEI MENASZE (PONOWNIE) BIORĄ ŚLUB W TRADYCYJNYCH STROJACH

Po aliji do Izraela w październiku i formalnej konwersji na judaizm, sześć par Bnei Menasze, które zawarły już związek małżeński w Indiach, ma szansę ponownie stanąć pod chupą podczas “drugiej” ceremonii ślubnej zgodnie z prawem żydowskim w naszym centrum absorpcyjnym w Goren. Zazwyczaj kobiety Bnei Menasze podczas tych ceremonii wybierają jedną z wielu pięknych sukni… Read More BNEI MENASZE (PONOWNIE) BIORĄ ŚLUB W TRADYCYJNYCH STROJACH

Parsza Wajigasz

Parasza Waigasz PARSHAT VAYIGASH Parasza rozpoczyna się w środku historii.  Józef właśnie powiedział Jehudzie i wszystkim braciom, że Benjamin, złodziej, stanie się niewolnikiem Józefa.  Wszyscy pozostali mogą odejść.  Nasza Parasza zaczyna się od długiej i żarliwej prośby Jehudy do Józefa, aby pozwolił Benjaminowi wrócić do domu, podczas gdy Jehuda zajmie jego miejsce jako niewolnik.  Józef… Read More Parsza Wajigasz

Chanuka na Kubie

Mam na imię Eliav i pochodzę z Kuby. Dokładnie rok temu obchodziłem święto Chanuka na wyspie, z której pochodzę. Odkąd zacząłem studiować judaizm i poszukiwać prawdę, święto Chanuka ma dla mnie szczególne znaczenie. Mniej więcej pięć lat temu otrzymałem moją pierwszą chanukiję (menorę) od bardzo hojnej i wyjątkowej osoby, mieszkającej w Nowym Jorku. Mója chanukija… Read More Chanuka na Kubie