Seminarium Judaizm i Chasydyzm – przeszłość i teraźniejszość

Seminarium Judaizm i Chasydyzm – przeszłość i teraźniejszość

Shavei Israel jest współorganizatorem seminarium wyjazdowego w Polsce, w którym łączymy studiowanie wraz z doświadczeniem i zwiedzaniem oraz wspólnym przeżywaniem historii i teraźniejszości Żydów Polskich.

Seminarium poprowadzi rabin dr Zev Kitsis, a organizowane jest we współpracy z łódzką gminą
żydowską, Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie, Zusha oraz Shavei Israel.
Inicjatorem i koordynatorem jest dr Dina Feldman.

Uczestnicy są bardzo zadowoleni i przeżywają pogłębienie swojego życia duchowego.

Podzielili się też z nami swoimi zdjęciami.

Koordynatorka do spraw Polski i Ameryki Południowej w Shavei Israel, Chaya, również uczestniczy w programie w Polsce.

Wystawa w  Jerozolimie

Wystawa w Jerozolimie

Dzięki inicjatywie Miasta Jerozolima w galerii Muzeum Sztuki Żydowskiej Heichal Shlomo, King George 58, Jerozolima, otwarto wystawę prac Abrahama Krona.   Wystawa zawiera dwadzieścia dziewięć prac i obejmuje linię czasu narodu izraelskiego od Patriarchów, przechodząc przez Górę Synaj, Wygnanie i powrót do Erec Israel; linię czasu równoległą do życia osobistego autora, ocalałego z Shoah i autora książek i poezji śpiewanej w języku hiszpańskim.  Wydarzenie zostało zorganizowane przez jego syna, Williama Krona, naszego ucznia w Machon Miriam. Aby umówić się na zwiedzanie wystawy, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +972-58 7070 976

SEMINARIA DLA ŻYDOWSKICH LIDERÓW W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

SEMINARIA DLA ŻYDOWSKICH LIDERÓW W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ


W ramach naszych wysiłków na rzecz wspierania i wzmacniania powstających społeczności żydowskich w Ameryce Łacińskiej i Hiszpanii, Shavei Israel zorganizowało specjalną serię seminariów dla animatorów życia żydowskiego w języku hiszpańskim, poświęconych Torze, judaizmowi i świętom. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla rabinów i liderów społeczności, a zajęcia będą prowadzone za pośrednictwem Zoomu, tak by były dostępne dla każdej z naszych społeczności w czasie rzeczywistym.

Cykl otworzył program poświęcony świętu Purim, a przewodniczący Shavei Michael Freund był obecny, by powitać liderów i udzielić im błogosławieństwa. Oprócz wzbogacania wiedzy o judaizmie i Torze, cykl seminariów stworzył ważną przestrzeń do komunikacji i wymiany doświadczeń, pomysłów i projektów między liderami naszych społeczności.

Wyjątkowy Tu bi-Szwat w Łodzi

Wyjątkowy Tu bi-Szwat w Łodzi

Społeczność żydowska w Łodzi, której rabinem jest wysłannik Shavei Israel Rabin Dawid Szychowski, obchodziła w wyjątkowy sposób tegoroczne święto Tu Bi-Szwat.

Pierwsza część miała na celu spotkanie z polskimi działaczami, którzy chronią dziedzictwo żydowskie w swoich miejscowościach. Uczestnicy dowiedzieli się od rabina Dawida o Tu Bi-Szwat, a Lidka Chęcińska z Piotrkowa Trybunalskiego przedstawiła organizację “Kesher” oraz własne działania na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego w swoim mieście. Jest ona pierwszą działaczką, która przedstawiła swoją działalność. Następni aktywiści z regionu, w przyszłości również zostaną zaproszeni do zaprezentowania swojej pracy na najbliższych spotkaniach w ramach rocznego programu “Żydowski cykl świąt – perspektywy kulturowe i uniwersalne”.

W drugiej części imprezy wszyscy przeszli do specjalnego NAMIOTU POKOJU, przygotowanego przez Kościół Katolicki w ramach udziału w “Dniach Judaizmu”.

„Dni Judaizmu” obchodzone są corocznie od 1998 roku w wielu miastach w Polsce przez Kościół Katolicki. Dni te są dla katolików okazją do ponownego odkrycia żydowskich korzeni swojej religii i przypomnienia, że antysemityzm jest grzechem.

NAMIOT OD POKOJU stanął w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się Synagoga Żydowska na Bałutach.

Imprezę rozpoczął wzruszający koncert.

Główną częścią wieczoru był seder Tu-Biszwat prowadzony przez naszego rabina Dawida Szychowskiego, który wyjaśnił znaczenie symboli oraz znaczenie tego święta.

Z Kaifeng pod Kotel: Nowa wystawa

Z Kaifeng pod Kotel: Nowa wystawa

Piękna, nowa, edukacyjna wystawa o Żydach z Kaifeng została niedawno otwarta w Shavei Israel’s Ma’ani Center. Zaprojektowany głównie ze wspaniałymi panelami obrazkowymi, opowiada historię Żydów Kaifeng od przeszłości do przebudzenia ich żydowskiego ducha, ich marzeń o aliji i życiu żydowskim.

Sekcje obejmują historię, święta, edukację, aliję i inne. Kuratorowanie wystawy było ogromnym wysiłkiem wielu pracowników, zwłaszcza Erana Barzilaya, naszego koordynatora społeczności chińskich Żydów i Laury Ben-David, których zdjęcia pojawiają się na wystawie.