Wystawa w  Jerozolimie

Wystawa w Jerozolimie

Dzięki inicjatywie Miasta Jerozolima w galerii Muzeum Sztuki Żydowskiej Heichal Shlomo, King George 58, Jerozolima, otwarto wystawę prac Abrahama Krona.   Wystawa zawiera dwadzieścia dziewięć prac i obejmuje linię czasu narodu izraelskiego od Patriarchów, przechodząc przez Górę Synaj, Wygnanie i powrót do Erec Israel; linię czasu równoległą do życia osobistego autora, ocalałego z Shoah i autora książek i poezji śpiewanej w języku hiszpańskim.  Wydarzenie zostało zorganizowane przez jego syna, Williama Krona, naszego ucznia w Machon Miriam. Aby umówić się na zwiedzanie wystawy, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +972-58 7070 976

SEMINARIA DLA ŻYDOWSKICH LIDERÓW W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

SEMINARIA DLA ŻYDOWSKICH LIDERÓW W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ


W ramach naszych wysiłków na rzecz wspierania i wzmacniania powstających społeczności żydowskich w Ameryce Łacińskiej i Hiszpanii, Shavei Israel zorganizowało specjalną serię seminariów dla animatorów życia żydowskiego w języku hiszpańskim, poświęconych Torze, judaizmowi i świętom. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla rabinów i liderów społeczności, a zajęcia będą prowadzone za pośrednictwem Zoomu, tak by były dostępne dla każdej z naszych społeczności w czasie rzeczywistym.

Cykl otworzył program poświęcony świętu Purim, a przewodniczący Shavei Michael Freund był obecny, by powitać liderów i udzielić im błogosławieństwa. Oprócz wzbogacania wiedzy o judaizmie i Torze, cykl seminariów stworzył ważną przestrzeń do komunikacji i wymiany doświadczeń, pomysłów i projektów między liderami naszych społeczności.

Wyjątkowy Tu bi-Szwat w Łodzi

Wyjątkowy Tu bi-Szwat w Łodzi

Społeczność żydowska w Łodzi, której rabinem jest wysłannik Shavei Israel Rabin Dawid Szychowski, obchodziła w wyjątkowy sposób tegoroczne święto Tu Bi-Szwat.

Pierwsza część miała na celu spotkanie z polskimi działaczami, którzy chronią dziedzictwo żydowskie w swoich miejscowościach. Uczestnicy dowiedzieli się od rabina Dawida o Tu Bi-Szwat, a Lidka Chęcińska z Piotrkowa Trybunalskiego przedstawiła organizację “Kesher” oraz własne działania na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego w swoim mieście. Jest ona pierwszą działaczką, która przedstawiła swoją działalność. Następni aktywiści z regionu, w przyszłości również zostaną zaproszeni do zaprezentowania swojej pracy na najbliższych spotkaniach w ramach rocznego programu “Żydowski cykl świąt – perspektywy kulturowe i uniwersalne”.

W drugiej części imprezy wszyscy przeszli do specjalnego NAMIOTU POKOJU, przygotowanego przez Kościół Katolicki w ramach udziału w “Dniach Judaizmu”.

„Dni Judaizmu” obchodzone są corocznie od 1998 roku w wielu miastach w Polsce przez Kościół Katolicki. Dni te są dla katolików okazją do ponownego odkrycia żydowskich korzeni swojej religii i przypomnienia, że antysemityzm jest grzechem.

NAMIOT OD POKOJU stanął w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się Synagoga Żydowska na Bałutach.

Imprezę rozpoczął wzruszający koncert.

Główną częścią wieczoru był seder Tu-Biszwat prowadzony przez naszego rabina Dawida Szychowskiego, który wyjaśnił znaczenie symboli oraz znaczenie tego święta.

Z Kaifeng pod Kotel: Nowa wystawa

Z Kaifeng pod Kotel: Nowa wystawa

Piękna, nowa, edukacyjna wystawa o Żydach z Kaifeng została niedawno otwarta w Shavei Israel’s Ma’ani Center. Zaprojektowany głównie ze wspaniałymi panelami obrazkowymi, opowiada historię Żydów Kaifeng od przeszłości do przebudzenia ich żydowskiego ducha, ich marzeń o aliji i życiu żydowskim.

Sekcje obejmują historię, święta, edukację, aliję i inne. Kuratorowanie wystawy było ogromnym wysiłkiem wielu pracowników, zwłaszcza Erana Barzilaya, naszego koordynatora społeczności chińskich Żydów i Laury Ben-David, których zdjęcia pojawiają się na wystawie.

Mykwa w Kolumbii

Mykwa w Kolumbii

W Medellín w Kolumbii budowana jest mykwa. Będzie służyć 50 rodzinom ze społeczności. Jej czlonkowie przez lata musiały podróżować kilka godzin do miast obok, by móc pójść do mykwy.

Obecnie żydowscy mieszkańcy Medellín spędzają całe popołudnie w podróży, żeby udać się do najbliższej mykwy. Zawsze mając nadzieję, że jest wystarczająco dużo deszczu, a poziom wody jest w optymalnym stanie oraz, że miejsce jest czyste i spokojne. Szczególnie kobiety czują się dość niekomfortowo, ale robią, co mogą, aby móc wypełnić swoją micwę. Ciemność lasu i unoszące się wokół robale wcale nie są przyjemne. Ale jest to najbliższe miejsce, w którym można rytualnie się zanurzyć. Mężatki ostrożnie schodzą do wody po gładkiej powieszchni. Kilka minut później są już gotowe do długiej podróży powrotnej do domu.

To historia ponad 50 kobiet, które co miesiąc jadą do miasta Bello, a które należących do żydowskich rodzin przestrzegających Tory.

Ale chociaż wysiłek może być godny podziwu i można nawet powiedzieć, że te kobiety poświęcają się, nie powinno tak być; Żydówki powinny mieć możliwość wykonywania przykazań z godnością i z odrobiną wygody.

I tak rozwiązujemy ten problem budując mykwę w bezpiecznym miejscu, znacznie bliżej i w warunkach, na jakie zasługuje ten cenny rytuał.

Rav Elad Villegas komentuje: „Dzięki wysiłkowi i pomocy członków Gminy Żydowskiej w Antioquia oraz hojności niektórych osób rozpoczęliśmy budowę naszej mykwy, wykonaliśmy już kompletną strukturę. Musimy jeszcze przygotować przestrzeń: to jest okleinę, zbudować podłogę, łazienkę, umeblować, umieścić ogrzewanie, podnieść ściany i sufit. Wiemy, że dużo brakuje, ale wiemy też, że wszystko ma swój początek. Dalej ciężko pracujemy, aby wykonać tę robotę, która przyniesie korzyści ponad 50 rodzinom w naszej społeczności, rodzinom z innych społeczności w różnych gminach i Żydom, którzy przejeżdżają przez miasto z różnych powodów.”

Już prawie gotowe! Ukończenie mykwy zajmie tylko 3000 $! Możesz uczestniczyć w tej ważnej micwie, przesyłając dziś swój hojny wkład.