Izrael musi dotrzeć do hiszpańsko języcznych Amerykanów

Izrael cieszy się nadal szerokim poparciem wśród dużej części amerykańskiego społeczeństwa.

Pomimo nieprzyjaznego stosunku wobec państwa żydowskiego okazywanego przez obecnego rezydenta Białego Domu, spora większość Amerykanów z całego politycznego spektrum tradycyjnie postrzega Izrael jako wiarygodnego sojusznika.

Continue reading “Izrael musi dotrzeć do hiszpańsko języcznych Amerykanów”

Śmierć włoskiego Marrano

Położona w południowej części Włoch, starożytna synagoga o niezwykłej przeszłości, znajduje się obecnie w zagrożeniu upadkiem, w związku z tym, że zmarł jej jedyny wierny członek.
Awraham Zecchillo był dumnym potomkiem włoskich Bnei Anusim (do których historycy odnoszą się używając obraźliwego terminu „maranos”). Mieszkał w pięknym portowym mieście Tirani, mieszczącym się na wybrzeżu Adriatyku, gdzie, jak lubił powtarzać, jego żydowscy przodkowie żyli „zawsze, przez tysiące lat”.

 

Continue reading “Śmierć włoskiego Marrano”

Przemówienie Michaela Freunda na uroczystości rządowej w Palma de Mallorca, z okazji upamiętnienia Bnei Anusim, ofiar inkwizycji

Panie Prezydencie, szanowni Rabini, goście honorowi, drodzy bracia Los Chuetas.

Zebraliśmy się tu dzisiaj, by przypomnieć o mrocznych wydarzeniach z historii Majorki, historii Hiszpanii, i historii narodu żydowskiego: o prześladowaniach Chuetas.

320 lat temu, kilkudziesięciu członków społeczności Chuetas, pośród nich rabin Rafael Valls, wybrało śmierć ponad zdradą i spłonęło  w płomieniach inkwizycji , w ramach publicznej ceremonii zwanej „Autos-da-fe” w roku 1691.

Continue reading “Przemówienie Michaela Freunda na uroczystości rządowej w Palma de Mallorca, z okazji upamiętnienia Bnei Anusim, ofiar inkwizycji”

Kolumb ukrytych Żydów

Wędruje po dżunglach Amazonii, odwiedza chińskie wsie, przeszukuje Hiszpanię szukając Maranos a za swą życiowąMichael Freund with Bnei Menashe kids in India misję uważa Bnei Menaszy z Indii. Michael Freund ma obsesję: Odkrywanie istnienia Żydów w odległych miejscach.

To było sześć lat temu. Michael Freund zdecydował się rozpocząć swą południowo amerykańską przygodę. Uzbrojony w wielką motywację, wszedł na małą łódkę, która zabrała go w górę Amazonki, w Peru. Nagle znalazł się w dżungli pełnej drzew i zwierząt przypominających stwory straszące dzieci w sennych koszmarach.

 

Continue reading “Kolumb ukrytych Żydów”

Czym jest Szawuot?

1.    Czym jest Szawuot?

 

Szawuot jest drugim z trzech ważnych świąt (Pesach jest pierwszym, a Sukot trzecim). Przypada dokładnie pięćdziesiąt dni po drugim dniu Pesach. Święto to oznacza rocznicę dnia, w którym otrzymaliśmy Torę na Górze Synaj. Jest to biblijne święto ze specjalnymi modlitwami, świątecznym zapalaniem świec i kiduszem. Wiele form pracy i aktywności jest w tym dniu zabronionych. Słowo „Szawuot” oznacza „tygodnie”: Oznacza to zakończenie siedmiotygodniowego okresu liczenia pomiędzy Pesach i Szawuot. Podczas tych siedmiu tygodni naród żydowski oczyszczał się z niewoli egipskiej i stawał się narodem świętym, gotowym do wkroczenia w wieczne przymierze z B-giem i do przyjęcia Tory. W tym dniu otrzymaliśmy dar z Wysokości, którego nie moglibyśmy osiągnąć za pomocą naszych własnych ograniczonych możliwości. Otrzymaliśmy zdolność do dosięgnięcia i dotknięcia Boskości, do bycia B-żymi istotami ludzkimi. Istotami, które są w stanie wzrastać w górę, ponad ograniczenia natury. Przed nadaniem Tory byliśmy rodziną i wspólnotą. Doświadczenie Synaju dało nam nową jakość. Staliśmy się Narodem Żydowskim, Narodem Wybranym. Święto Szawuot jest jak dzień zaślubin. Pod ślubnym baldachimem Góry Synaj B-g zaślubił nas Sobie. B-g przyrzekł wieczne oddanie dla nas, a my w odpowiedzi obiecaliśmy nieskończoną lojalność dla Niego. Każdego roku w święto Szawuot odnawiamy tą historyczną chwilę. B-g jeszcze raz daje nam Torę, a my z miłością  jeszcze raz ją przyjmujemy i odnawiamy naszą miłość do Niego.

 

Continue reading “Czym jest Szawuot?”

Rosz Chodesz – dzień kobiet każdy miesiąc

Gemara (Arachin 10b) mówi nam, że nawet mimo faktu iż Rosz Chodesz określa się mianem “święta”, dzień ten nie posiada wielkiej dawki świętości, a zatem nie ma potrzeby przerywania pracy tak jak dzieje się to w przypadku świąt czy Szabatu. Mimo tego, Szulchan Aruch(Orach Chaim 417:1) mówi o tym, że istnieje zwyczaj, według którego kobiety nie powinny pracować w Rosz Chodesz i że zwyczaj ten jest bardzo dobry. Remu dodaje, że każdy zwyczaj, który zabrania wykonywania pewnych czynności, jest dobrym zwyczajem i należy go stosować. Natomiast w książce Szaarei Teszuwa wywiedziona jest z tego faktu teza, że zakaz wykonywania pewnych czynności przez kobiety wskazuje na to, iż mężczyźni, którzy także postanowili stosować ów zwyczaj, są ignorantami. Dlaczego zatem właśnie kobiety są wyznaczone jako te, które powinny obchodzić szczególną świętość tego dnia?
Continue reading “Rosz Chodesz – dzień kobiet każdy miesiąc”

„Liszma” i „lo liszma”

Jak uczyć się Tory prawidłowo? Jak odpowiednio trzymać micwot? Czy każda metoda uczenia się Tory i każdy sposób przestrzegania micwot jest dobra?

 

Istnieje ambiwalencja w stosunku do uczenia się Tory „nie dla samego uczenia” tj. dla uczenia się, które miałoby służyć jakiemuś innemu celowi. Podobnie z przestrzeganiem micwot.

 

Continue reading “„Liszma” i „lo liszma””

Bóg a Holokaust

(Streszczenie wykładu z JCC 27 września 2008) 

Wykład dedykuję pani Zofii Radzikowskiej, która zmobilizowała mnie do tego, żeby zająć się tym tematem.

Stoimy naprzeciw Holokaustu tak samo jak stoimy wobec Mount Everest. Stojąc blisko, nie widzimy całości. Spoglądając na Mount Everst z daleka, nie potrafimy dostrzec szczegółu. Być może nigdy nie będziemy w stanie ogarnąć całości tego niezrozumiałego fenomenu.
Continue reading “Bóg a Holokaust”