Paraszat Kdoszim

„Lepiej zgubić z mędrcem niż znaleźć z głupcem”

Rabbi Klonymos Kalman HaLevi Epstein, lepiej znany jako Maor Vaszemesz („Światło i słońce”) , od tytułu jego książki, był najbardziej szanowanym spośród uczniów Rabbiego Elimelecha z Leżajska. Maor Vaszemesz był także zwolennikiem wielkich chasydzkich mędrców Rabbiego Jechiela Michela ze Złoczowa, Choze z Lublina i Rabbiego Menachema Mendla z Rymanowa. Choze z Lublina powiedział, że Rabbi Klonymos jest reinkarnacją Tana Rabbiego Eliezera ben Charsoma, który był Kohen Gadol (arcykapłanem) podczas okresu Drugiej Świątyni.

Continue reading “Paraszat Kdoszim”

Paraszat Aharei

Nazwa tej Paraszy brzmi strasznie. Aharei-mot – po śmierci. Mówimy tutaj o śmierci dwóch synów Aharona, Nadava i Avihu. Aktualnie, w judaizmie nie ma prawdziwej „śmierci” – nie ma nawet prawdziwego pojęcia duszy, ale także nie ma prawdziwej „śmierci” ciała. Dusza będzie kontynuowała swoje życie w Olam Haba ( Niebie). Ciało powróci do ziemi, z której na początku zostało wzięte, …”póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Ale nie na zawsze. W jakimś punkcie ciało powróci w Tchi’at Hametim ( zmartwychwstaniu ). Jedną z najważniejszych prawd wiary w judaizmie jest wiara w zmartwychwstanie zmarłych. Rambam zawarł to w swoich Trzynastu Zasadach Judaizmu. Ostatnia zasada mówi: „Wierzę wiarą niezachwianą, że umarli będą przywróceni do życia, kiedy B-g będzie chciał, by tak się stało”.

Continue reading “Paraszat Aharei”

Paraszat Wajikra – dlaczego Korbanot?

W tym tygodniu zaczniemy czytać nową Sefer (księgę), Sefer Wajikra.

Przez szkolnych studentów jest ona uważana za najtrudniejszą księgę z pięciu ksiąg Tory (żeby nie mówić „nudną”). Dlaczego? Ponieważ zajmuje się ona rzeczami, które były i są daleko od nas, nie mamy ich od lat i możemy tylko modlić się, żeby mieć je znowu.

Continue reading “Paraszat Wajikra – dlaczego Korbanot?”

Paraszat Vajakel

„Książęta ( Nesiim ) zaś przynieśli kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału” (Wj 35:27)

Kiedy Nesiim usłyszeli, że Haszem nakazał Moszemu zbudować Miszkan, niezwłocznie pospieszyli i ochotniczo ofiarowali wszystkie potrzebne materiały. Wierzyli, że ponieważ byli przywódcami swoich plemion, byli na wyższym duchowym poziomie niż przeciętni ludzie. Po drugie, ponieważ nie uczestniczyli w Cheit HaEigel (Grzechu Cielca), to byłoby właściwsze, żeby to oni byli tymi, którzy wsparli budowę Miszkanu.
Continue reading “Paraszat Vajakel”

Ki Tisa

“Keszer Tefilin”, Węzeł Tefillin

„A gdy cofnę rękę, ujrzysz Mnie z tyłu, lecz oblicza mojego tobie nie ukażę” (Wj 33:23), mówi Haszem do Moszego po tym, jak odniósł on sukces w anulowaniu dekretu zniszczenia żydowskiego narodu za oddawanie czci Złotemu Cielcowi, i zdecydował się skorzystać z tego unikalnego momentu B-żej łaski. “Proszę pozwól mi mieć wizję Twojej Chwały”,  poprosił.

Continue reading “Ki Tisa”

Paraszat Tecawe

Praca z sercem

„I powinieneś porozmawiać ze wszystkimi, którzy są mądrzy w sercu” ( Szmot 28:3 )

Chochma, mądrość, skąd pochodzi? Jak wszyscy wiemy, pochodzi ona z mózgu, a nie z serca. Człowiek więc się zastanawia, dlaczego pasuk mówi – „mądrzy w sercu”? Serce jest miejscem dla uczuć, a nie mądrości. Miejscem dla mądrości jest głowa. Możliwą odpowiedzią jest, że Tora sugeruje, że praca musi być robiona z sercem. Bycie jedynie mądrym jest nie wystarczające.

Continue reading “Paraszat Tecawe”