Paraszat Wajikra – dlaczego Korbanot?

W tym tygodniu zaczniemy czytać nową Sefer (księgę), Sefer Wajikra.

Przez szkolnych studentów jest ona uważana za najtrudniejszą księgę z pięciu ksiąg Tory (żeby nie mówić „nudną”). Dlaczego? Ponieważ zajmuje się ona rzeczami, które były i są daleko od nas, nie mamy ich od lat i możemy tylko modlić się, żeby mieć je znowu.

Continue reading “Paraszat Wajikra – dlaczego Korbanot?”

Paraszat Vajakel

„Książęta ( Nesiim ) zaś przynieśli kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału” (Wj 35:27)

Kiedy Nesiim usłyszeli, że Haszem nakazał Moszemu zbudować Miszkan, niezwłocznie pospieszyli i ochotniczo ofiarowali wszystkie potrzebne materiały. Wierzyli, że ponieważ byli przywódcami swoich plemion, byli na wyższym duchowym poziomie niż przeciętni ludzie. Po drugie, ponieważ nie uczestniczyli w Cheit HaEigel (Grzechu Cielca), to byłoby właściwsze, żeby to oni byli tymi, którzy wsparli budowę Miszkanu.
Continue reading “Paraszat Vajakel”

Ki Tisa

“Keszer Tefilin”, Węzeł Tefillin

„A gdy cofnę rękę, ujrzysz Mnie z tyłu, lecz oblicza mojego tobie nie ukażę” (Wj 33:23), mówi Haszem do Moszego po tym, jak odniósł on sukces w anulowaniu dekretu zniszczenia żydowskiego narodu za oddawanie czci Złotemu Cielcowi, i zdecydował się skorzystać z tego unikalnego momentu B-żej łaski. “Proszę pozwól mi mieć wizję Twojej Chwały”,  poprosił.

Continue reading “Ki Tisa”

Paraszat Tecawe

Praca z sercem

„I powinieneś porozmawiać ze wszystkimi, którzy są mądrzy w sercu” ( Szmot 28:3 )

Chochma, mądrość, skąd pochodzi? Jak wszyscy wiemy, pochodzi ona z mózgu, a nie z serca. Człowiek więc się zastanawia, dlaczego pasuk mówi – „mądrzy w sercu”? Serce jest miejscem dla uczuć, a nie mądrości. Miejscem dla mądrości jest głowa. Możliwą odpowiedzią jest, że Tora sugeruje, że praca musi być robiona z sercem. Bycie jedynie mądrym jest nie wystarczające.

Continue reading “Paraszat Tecawe”