SUKKOT DOOKO?A ?WIATA

INDIE I NIGERIA W zesz?ym tygodniu ca?y ?ydowski ?wiat w Izraelu i diasporze obchodzi? Sukkot – jedno z Szalosz Regalim – trzech ?wi?t pielgrzymich. Podczas ?wi?ta Sza?as?w zwyczajowo siedzi si? w suce, tymczasowej chacie u?ywanej podczas ?wi?tecznego tygodnia do spania i uroczystych posi?k?w. Organizacja Shavei Israel by?a bardzo zadowolona z otrzymywania wielu zdj?? z r??nych… Read More SUKKOT DOOKO?A ?WIATA

IZRAEL SHAVEI TOSTY DO ?YDOWSKIEGO NOWEGO ROKU

W sam? por? na nasz coroczny toast z okazji ?ydowskiego nowego roku Shavei Israel ?Ma’ani Centre? we wsp??pracy z izraelskim Ministerstwem Kultury i Sportu, otworzy?o pi?kn? wystaw? fotograficzn? ?Z Indii do Izraela: Podr?? fotograficzna? ze wspania?ymi pracami Laury Ben-David i Dr. Yehuda Schwartza. Zdj?cia po?wi?cone s? spo?eczno?ci Bnei Menasze w Manipur i Mizoram oraz ich… Read More IZRAEL SHAVEI TOSTY DO ?YDOWSKIEGO NOWEGO ROKU

Wolontariuszka Shavei Israel w ?odzi

Przed wybuchem II wojny ?wiatowej w Polsce mieszka?o ponad 3 miliony ?yd?w. Dziewi??dziesi?t procent polskiego ?ydostwa zosta?o zgin??o podczas Holokaustu, a powojenne represje komunistyczne sprawi?y, ?e wielu polskich ?yd?w uciek?o z Polski. Ci, kt?rzy zostali, cz?sto musieli ukrywa? swoj? to?samo??. Ale od czasu upadku ?elaznej kurtyny i transformacji Polski w demokracj? coraz wi?ksza liczba Polak?w… Read More Wolontariuszka Shavei Israel w ?odzi

TISZA BEAV dooko?a ?wiata

Spo?eczno?ci Shavei Israel podzieli?y si? fotografiami z obchodzonego niedawno ?wi?ta TiszaBeAv. Zobaczycie modlitwy, ?a?ob? po zburzeniu Pierwszej i Drugiej ?wi?tyni Jerozolimskiej oraz wspomnienie innych strasznych wydarze?, kt?re mia?y wielokrotnie miejsce w miesi?cu Av, a kt?re teraz upami?tniamy poszcz?c. Jednym ze zwyczaj?w r?wnie? widocznym na zdj?ciach jest siedzenia na ziemi i czytanie Ksi?gi Eicha czyli ksi?gi… Read More TISZA BEAV dooko?a ?wiata