SEMINARIA DLA ŻYDOWSKICH LIDERÓW W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

SEMINARIA DLA ŻYDOWSKICH LIDERÓW W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ


W ramach naszych wysiłków na rzecz wspierania i wzmacniania powstających społeczności żydowskich w Ameryce Łacińskiej i Hiszpanii, Shavei Israel zorganizowało specjalną serię seminariów dla animatorów życia żydowskiego w języku hiszpańskim, poświęconych Torze, judaizmowi i świętom. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla rabinów i liderów społeczności, a zajęcia będą prowadzone za pośrednictwem Zoomu, tak by były dostępne dla każdej z naszych społeczności w czasie rzeczywistym.

Cykl otworzył program poświęcony świętu Purim, a przewodniczący Shavei Michael Freund był obecny, by powitać liderów i udzielić im błogosławieństwa. Oprócz wzbogacania wiedzy o judaizmie i Torze, cykl seminariów stworzył ważną przestrzeń do komunikacji i wymiany doświadczeń, pomysłów i projektów między liderami naszych społeczności.

Nowa Społeczność Żydowska w mieście Cali, w Kolumbii

Nowa Społeczność Żydowska w mieście Cali, w Kolumbii

Nowa gmina żydowska w Cali, w Kolumbii, zwana Magen Abraham, działa od około dziesięciu lat pod przewodnictwem rabina Ashera A. Abarbanela.

Rabin Abarbanel jest absolwentem Jesziwy SSC Sefardyjskiego Midraszu na Starym Mieście w Jerozolimie i specjalizuje się w tworzeniu i koordynowaniu projektów społecznych. Ponadto jest on mohelem (wykonuje rytualne obrzezanie) i reprezentuje Kolumbię w kilku międzynarodowych organizacjach certyfikujących kaszrut. Ukończył również studia filozoficzne i historyczne.

Gmina żydowska Magen Abraham jest położona na południe od miasta Cali i liczy około stu osób. Synagoga jest ważnym ośrodkiem dla mieszkańców. Codziennie odbywają się tu nabożeństwa modlitewne i studiowanie Tory, a w porannym kolegium odbywają się dogłębne studia Talmudu.

Ponadto wspólnota organizuje i prowadzi różne cotygodniowe zajęcia dla dzieci, kobiet, małżeństw itp.

Synagoga posiada trzy zwoje Tory i społeczność ma nadzieję, że przed świętem Paschy przeniosą się do nowego, rozbudowanego budynku, który będzie posiadał wszystkie niezbędne udogodnienia, w tym mykwę (łaźnię rytualną).

ZOOM – Żydowska edukacja dociera tam, gdzie nie ma nauczycieli

ZOOM – Żydowska edukacja dociera tam, gdzie nie ma nauczycieli

Dla wielu żydowskich dzieci na świecie edukacja żydowska jest nieodłącznym elementem dorastania. Dla dzieci z powstających społeczności żydowskich w Ameryce Południowej i Środkowej posiadanie formalnej edukacji żydowskiej jest luksusem, którego większość z nich nie może sobie nawet wyobrazić.

 Dlatego też jesteśmy szczęśliwi, że do naszych zajęć po hebrajsku dodaliśmy  “Talmud Tora Baal HaSulam” – cotygodniowe zajęcia z Tory dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Prowadzą je rabin Israel Latapiata, nasz emisariusz w społeczności Hazon Ish w Santiago, Chile, jego żona, rabanit Esther Latapiat oraz  nauczyciel Moreh Ezra. Obecnie 16 dzieci z Peru, Meksyku, Kolumbii i Chile uczestniczy w zajęciach odbywających się raz w tygodniu za pośrednictwem Zoomu.

Zajęcia obejmują cotygodniową porcję Tory, 13 zasad wiary i inne aktualne tematy. Poprzednie zajęcia są dostępne online. Mamy nadzieję, że więcej dzieci z nich skorzysta oraz że dołączy na kolejne zajęcia. Dzieci, które uczestniczą w zajęciach, bardzo je lubią, a my jesteśmy poruszeni, że możemy ułatwić im tak ważną część żydowskiej edukacji.

FRITURAS DE PRASA – SMAŻONE PLACKI Z PORA

FRITURAS DE PRASA – SMAŻONE PLACKI Z PORA

Jeśli szukacie autentycznych sefardyjskich przysmaków, nie szukajcie dalej niż osobowość internetowa “Sally That Girl In The Kitchen” – “Sally, ta dziewczyna w kuchni”.

Pokazuje nam, jak zrobić autentyczne sefardyjsko-tureckie Frituras de Prasa (smażone paszteciki z pora).

“Pyszne Frituras de Prasa – smażone placki z pora, z dodatkiem złocistej cebuli i odrobiny ziemniaków, mączki z macy i mielonej wołowiny! Sefardyjsko-turecki przysmak z porów, którego musisz spróbować!”

Akceptacja – oto prawdziwa reforma konwersji, która jest nam potrzebna

Akceptacja – oto prawdziwa reforma konwersji, która jest nam potrzebna

Debata koncentruje się wokół tego, kto powinien być upoważniony do nawrócenia, jakie standardy nawrócenia powinny obowiązywać i kto powinien mieć ostateczną władzę nadawania państwowej pieczęci aprobaty.

Przy tych ważnych pytaniach została przeoczona bardzo ważna kluczowa rzecz, a mianowicie jaki jest nas stosunek do tych, którzy decydują się nawrócić. Musimy naprawić nasze podejście do nich.

Owszem, proces konwersji jest istotny, ale ludzie również. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić przestrzeganie właściwych halachicznych standardów konwersji. Ale musimy pamiętać, że te standardy obejmują również miłość do konwertyty i przyjęcie go lub jej do naszego grona z ciepłem i uczuciem.

Zbyt wielu z nas wciąż patrzy na konwertytów z podejrzliwością, niesprawiedliwie kwestionując ich szczerość i motywy. Zamiast tego my, Żydzi, musimy podjąć większy wysiłek, by przyjąć Żydów, którzy są Żydami z wyboru i obdarzyć ich życzliwością i szacunkiem.

W ciągu ostatnich dwóch dekad, jako przewodniczący Shavei Israel, pracowałem z niezliczonymi ludźmi z różnych krajów na całym świecie, którzy dokonali odważnych i ogromnych poświęceń, by związać swój los z narodem żydowskim. W świecie, w którym wzrasta antysemityzm i nienawiść do Żydów, decyzja o przyłączeniu się do narodu izraelskiego jest niczym innym jak odwagą, a nawet bohaterstwem.

Jako Żydzi z urodzenia, możemy się wiele nauczyć od konwertytów, jak nie brać naszej wiary i tożsamości za pewnik. Przez całą historię naszego narodu, prozelici i ich potomstwo wzbogacali nas duchowo.

Nasze codzienne modlitwy zawierają liczne fragmenty Psalmów, które zostały napisane przez króla Dawida, potomka Rut Moabitki. W każdym standardowym hebrajskim wydaniu Pięcioksięgu obok tekstu znajduje się aramejski komentarz Onkelosa, napisany przez rzymskiego szlachcica, który przeszedł na judaizm prawie dwa tysiąclecia temu. A sama Biblia zawiera Księgę Abdiasza, napisaną przez nawróconego Edomitę, który został hebrajskim prorokiem.

Kilku luminarzy Talmudu, których orzeczenia ukształtowały judaizm, jaki znamy dzisiaj, było potomkami konwertytów, jak na przykład wielki rabin Akiwa i jego uczeń rabin Meir. O tym ostatnim Talmud mówi w Eruwin 13b: “Rabbi Aha bar Hanina powiedział: Jest to objawione i znane przed Tym, który przemówił i świat powstał, że w pokoleniu rabina Meira nie było nikogo, kto byłby mu równy.”

Co ciekawe, akt nawrócenia poganina na judaizm nie jest wymieniony wśród 613 micwot Tory przez żadnego z głównych kodyfikatorów prawa żydowskiego, ale wymóg miłości do nawróconego z pewnością jest.

Sefer Hahinuch, XIII-wieczny tekst przypisywany uczniowi Nahmanidesa, który wylicza micwy, mówi (micwa 431): “Nakazuje się nam kochać nawróconych”, zauważając, że “przestrzega się nas, byśmy nie sprawiali im przykrości, lecz raczej czynili im dobro i traktowali ich sprawiedliwie, tak jak na to zasługują”.

A w swoim wielkim kompendium prawa żydowskiego, Miszne Tora, Majmonides pisze (Hilchot De’ot 6:4), że “Bóg nakazał nam miłość do nawróconego, tak jak nakazał nam miłość do siebie” i dodaje, że “sam Bóg kocha nawróconych, jak mówi Tora (w Powtórzonego Prawa 10:18), ‘i On kocha nawróconych'”.

A jedno z najmocniejszych stwierdzeń ze wszystkich można znaleźć w Midraszu Tanhuma (Lech Lecha 6), gdzie rabin Szimon ben Lakisz stwierdza: “Prozelita jest bardziej umiłowany przed Świętym, Błogosławionym, niż wszyscy ci, którzy stali na górze Synaj [tj. naród izraelski].”

Wyjaśnia on, że gdyby ludzie, którzy stali na Synaju “nie doświadczyli grzmotów, płomieni, błyskawic, trzęsienia się góry i dźwięku szofarów, nie przyjęliby jarzma Królestwa Niebieskiego.”

W przeciwieństwie do tego, mówi rabin Szimon ben Lakisz, osoba nawrócona na judaizm nie była świadkiem żadnej z tych rzeczy, a jednak z własnej woli zdecydowała się przyjąć Boga. Kończy pytaniem retorycznym: “Czy jest ktoś cenniejszy od niego?”.

Niezależnie od tego, jak potoczą się zmiany w walce o izraelski system konwersji, kiedy opadnie kurz, dobrze byłoby wziąć sobie do serca słowa rabina Szimona ben Lakisza. Zamiast skupiać się wyłącznie na tym, jak udoskonalić proces konwersji, musimy również nadać priorytet znalezieniu sposobów na przyjęcie tych, którzy dołączają do narodu żydowskiego. Tylko wtedy będziemy mogli powiedzieć, że system konwersji został naprawdę zreformowany.

Artykuł z The Jerusalem Post 27.01.2022