Nasi emisariusze

rabbi-avi-baumel-Me-sizedx100wRabin Avi Baumol
Emisariusz Shavei Izrael w Krakowie

W Krakowie, w Polsce Avi jest rabinem lokalnej społeczności i pomaga „ukrytym Żydom” z tego regionu. Rabin Avi Baumol urodził się w Nowym Jorku i otrzymał Smicha (rabiniczny tytuł) na Yeshiva University, gdzie również uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii oraz magistra w średniowiecznej historii Żydów w Bernard Revel Graduate School. Był rabinem Zgromadzenia Schara Tzedeck w Vancouver, Kanada od 1998-2003, budował tam społeczność żydowską i był członkiem Bet Din (sądu rabinackiego), pomagał również w formalnym przejściu na judaizm. Gdy przeprowadził się wraz z rodziną do Izraela, uczył w jesziwach i seminariach, prowadził wesela dla świeckich Izraelczyków jako część programu Itim, kontynuował pracę jako rabin w swej kongregacji w Efrat i jest autorem książki o Psalmach pod tytułem „Poezja modlitwy”. Kontakt do rabina Avi Baumol

rav-yehoshua-ellisRabin Yehoshua Ellis
Emisariusz Shavei Izrael w Katowicach

Yehoshua służy jako naczelny rabin Katowic i pomaga lokalnej społeczności „ukrytych Żydów”. W przeszłości pracował jako wolontariusz w żydowskiej społeczności w Warszawie. Rabin Ellis urodził się w Kansas i studiował w różnych jesziwach w Jerozolimie. Otrzymał tytuł rabina w Shehebar Sepharadic Center. Jest on również szojchetem — ma upoważnienia religijne do prowadzenia uboju rytualnego. Kontakt z rabinem Yehoshua Ellis

Rabin Dawid Szychowski
Emisariusz Shavei Izrael w Łodzi

Dawid służy jako rabin Łodzi i wspiera „ukrytych Żydów” z tych okolic. Jest także naczelnym rabinem małych społeczności w okolicy. Urodził się w Polsce, ma licencjat z filozofii. Przez długi czas był studentem rabina Boaza Pasha, który był wysłannikiem Shavei Israel w Krakowie przez siedem lat. Dawid wyemigrował do Izraela i mieszkał w Izraelu przez sześć lat. Tam też studiował Beit Hamidrash HaSefaradi i Rabin Riskin w Ohr Tora Stone w Efrat, gdzie otrzymał tytuł rabiniczny od rabina Pereca. Kontakt z rabinem Dawidem