O nas

SHAVEI ISRAEL DOCIERA

do ?zaginionych? i ?ukrytych? ?yd?w na ca?ym ?wiecie. Od Polski po Peru i Barcelon? do Brazylii, Shavei Israel pomaga ?ydowskim potomkom ponownie po??czy? si? ze swoim ludem i pa?stwem Izrael. Otwieramy drzwi wszystkim tym, kt?rzy zdecydowali, ?e judaizm i powr?t do narodu ?ydowskiego s? kluczowe dla ich losu i ich to?samo?ci.

Organizacja Shavei Israel zosta?a za?o?ona w 2002 roku przez Michaela Freunda. Gdy Michael Freud pe?ni? funkcj? zast?pcy dyrektora ds. kontakt?w w biurze izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu w 1997 roku, pewnego dnia otworzy? zwyk?? kopert?, kt?ra czeka?a na niego wraz z poczt? urz?dow?. Koperta ta ca?kowicie odmieni?a jego i wielu innych ?ycie.

List by? od spo?eczno?ci zwanej Bnei Menashe, znajduj?cej si? w p??nocno-wschodniej cz??ci Indii. Wyja?niali w li?cie, ?e s? potomkami plemienia Menasze, jednego z Dziesi?ciu Zaginionych Plemion Izraela i pragn? powr?ci? do Ziemi Obiecanej. Ich sytuacja rozpocz??a misj? Michaela Freunda, kt?ry postanowi? dowiedzie? si? wszystkiego, co mo?liwe o Zaginionych Plemionach Izraela. W ten spos?b odkry?, ?e na ca?ym ?wiecie istniej? ?zaginieni ?ydzi?, kt?rzy marz? o powrocie do swoich ?ydowskich korzeni.

Jest jeszcze tak wiele do zrobienia. Prosz?, zosta? naszym partnerem w tej niezwyk?ej misji.

WESPRZYJ NAS