Żydzi świętują szabas

Już nie patrzymy na Polskę, oglądając się w przeszłość, dzisiaj bardzo interesuje nas przyszłość Żydów w Polsce – mówi rabin Eliahu Birnbaum z Shavei Israel

Ta organizacja koordynuje działania wszystkich czterech rabinów pracujących w Polsce, także wrocławskiego Izaaka Rapoporta. Wraz z rabinem Birnbaumem przyjechało do Wrocławia świętować piątkowy szabas prawie 30 innych Żydów z Izraela, Stanów Zjednoczonych i Polski.

Continue reading “Żydzi świętują szabas”

Paraszat Behar

„Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca zatrąbisz w róg. W Dniu Przebłagania zatrąbicie w róg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz – każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla was rokiem jubileuszowym – nie będziecie siać, nie będziecie żąć tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nieobciętych winogron, bo to będzie dla was jubileusz, to będzie dla was rzecz święta. Wolno wam jednak będzie jeść to, co urośnie na polu. W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności.” (Wajikra 25:8-13)

Continue reading “Paraszat Behar”

Paraszat Kdoszim

„Lepiej zgubić z mędrcem niż znaleźć z głupcem”

Rabbi Klonymos Kalman HaLevi Epstein, lepiej znany jako Maor Vaszemesz („Światło i słońce”) , od tytułu jego książki, był najbardziej szanowanym spośród uczniów Rabbiego Elimelecha z Leżajska. Maor Vaszemesz był także zwolennikiem wielkich chasydzkich mędrców Rabbiego Jechiela Michela ze Złoczowa, Choze z Lublina i Rabbiego Menachema Mendla z Rymanowa. Choze z Lublina powiedział, że Rabbi Klonymos jest reinkarnacją Tana Rabbiego Eliezera ben Charsoma, który był Kohen Gadol (arcykapłanem) podczas okresu Drugiej Świątyni.

Continue reading “Paraszat Kdoszim”

Góra Har Ha-Moriah i Góra Har Ha-Sinai – parę słów o Jom Jeruszalajim

W poniedziałek, 28 dnia miesiąca Ijar (2 czerwca) obchodzimy “Jom Jeruszalajim”, Dzień Jerozolimy. Składamy wówczas uroczystą przysięgę – “Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica! Niech język mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o tobie, jeśli nie postawię Jeruzalem ponad największą moją radość”. (Psalm 137:5-7)

Continue reading “Góra Har Ha-Moriah i Góra Har Ha-Sinai – parę słów o Jom Jeruszalajim”

Paraszat Aharei

Nazwa tej Paraszy brzmi strasznie. Aharei-mot – po śmierci. Mówimy tutaj o śmierci dwóch synów Aharona, Nadava i Avihu. Aktualnie, w judaizmie nie ma prawdziwej „śmierci” – nie ma nawet prawdziwego pojęcia duszy, ale także nie ma prawdziwej „śmierci” ciała. Dusza będzie kontynuowała swoje życie w Olam Haba ( Niebie). Ciało powróci do ziemi, z której na początku zostało wzięte, …”póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Ale nie na zawsze. W jakimś punkcie ciało powróci w Tchi’at Hametim ( zmartwychwstaniu ). Jedną z najważniejszych prawd wiary w judaizmie jest wiara w zmartwychwstanie zmarłych. Rambam zawarł to w swoich Trzynastu Zasadach Judaizmu. Ostatnia zasada mówi: „Wierzę wiarą niezachwianą, że umarli będą przywróceni do życia, kiedy B-g będzie chciał, by tak się stało”.

Continue reading “Paraszat Aharei”