Paraszat Wajikra – dlaczego Korbanot?

W tym tygodniu zaczniemy czytać nową Sefer (księgę), Sefer Wajikra.

Przez szkolnych studentów jest ona uważana za najtrudniejszą księgę z pięciu ksiąg Tory (żeby nie mówić „nudną”). Dlaczego? Ponieważ zajmuje się ona rzeczami, które były i są daleko od nas, nie mamy ich od lat i możemy tylko modlić się, żeby mieć je znowu.

Continue reading “Paraszat Wajikra – dlaczego Korbanot?”

Paraszat Vajakel

„Książęta ( Nesiim ) zaś przynieśli kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału” (Wj 35:27)

Kiedy Nesiim usłyszeli, że Haszem nakazał Moszemu zbudować Miszkan, niezwłocznie pospieszyli i ochotniczo ofiarowali wszystkie potrzebne materiały. Wierzyli, że ponieważ byli przywódcami swoich plemion, byli na wyższym duchowym poziomie niż przeciętni ludzie. Po drugie, ponieważ nie uczestniczyli w Cheit HaEigel (Grzechu Cielca), to byłoby właściwsze, żeby to oni byli tymi, którzy wsparli budowę Miszkanu.
Continue reading “Paraszat Vajakel”

Ki Tisa

“Keszer Tefilin”, Węzeł Tefillin

„A gdy cofnę rękę, ujrzysz Mnie z tyłu, lecz oblicza mojego tobie nie ukażę” (Wj 33:23), mówi Haszem do Moszego po tym, jak odniósł on sukces w anulowaniu dekretu zniszczenia żydowskiego narodu za oddawanie czci Złotemu Cielcowi, i zdecydował się skorzystać z tego unikalnego momentu B-żej łaski. “Proszę pozwól mi mieć wizję Twojej Chwały”,  poprosił.

Continue reading “Ki Tisa”

Naczelny Rabin Izraela po raz pierwszy w Polsce

Naczelny Rabin Izraela Yona Metzger spotkał się w warszawskiej synagodze Nożyków ze społecznością żydowską stolicy. To pierwsza wizyta w Polsce duchownego, sprawującego tę funkcję.

Metzger podczas spotkania podkreślał, że jego wizyta ma na celu “wzmocnienie odradzającej się społeczności żydowskiej w Polsce”. Dla Żydów jest ciężko przyjechać do Polski i stanąć na tej ziemi, ponieważ jest ona przesiąknięta krwią milionów Żydów – podkreślił.

Continue reading “Naczelny Rabin Izraela po raz pierwszy w Polsce”

Paraszat Tecawe

Praca z sercem

„I powinieneś porozmawiać ze wszystkimi, którzy są mądrzy w sercu” ( Szmot 28:3 )

Chochma, mądrość, skąd pochodzi? Jak wszyscy wiemy, pochodzi ona z mózgu, a nie z serca. Człowiek więc się zastanawia, dlaczego pasuk mówi – „mądrzy w sercu”? Serce jest miejscem dla uczuć, a nie mądrości. Miejscem dla mądrości jest głowa. Możliwą odpowiedzią jest, że Tora sugeruje, że praca musi być robiona z sercem. Bycie jedynie mądrym jest nie wystarczające.

Continue reading “Paraszat Tecawe”

Rabin spod Białego Bociana

Powiada tradycja, że żydowski naród jest jak jedno ciało. Dlatego obowiązkiem każdego Żyda jest podać rękę innemu – mówi Izaak Rapoport, pierwszy od blisko 40 lat stały rabin wrocławskich Żydów.

Żyd to po hebrajsku Jehudi, w dosłownym tłumaczeniu znaczy “Ten, który dziękuje”. Żydowska tradycja jest pełna nadziei, w każdej sytuacji znajduje coś, za co może dziękować – mówi Izaak Rapoport, od roku rabin Wrocławia i Śląska.

Continue reading “Rabin spod Białego Bociana”

Nowy rabin Krakowa

Nowym rabinem Krakowa został Boaz Pash, który przyjechał już do miasta i rozpoczął pracę na swoim stanowisku.

Boaz Pash (z lewej) z naczelnym rabinem Izraela Shlomo Amarem podczas uroczystości w Lizbonie /fot. Internet

39-letni rabin Pash urodził się w Jerozolimie. Ordynację rabinacką otrzymał w jesziwie Heichal HaTorah.
Był następnie współzałożycielem i wykładowcą w jesziwie w Maaleh Amos. Wkrótce po upadku żelaznej kurtyny pojechał na Ukrainę, gdzie założył i nauczał w miejscowej jesziwie.

Pracował także w Brazylii oraz w Shavei Israel Center w Indiach. Od 2004 roku był naczelnym rabinem Lizbony, w której społeczność żydowska liczy ponad 1000 osób.
Ma żonę Sarę i pięciu synów, z których dwóch studiuje w izraelskich jesziwach.