Paraszat Wajizslach

“Lomed mikol adam”,  “uczy się od każdego człowieka”

ללמוד מכל אדם

W naszej Parszy praojciec Jakow wysyła Malachim ( emisariuszy- niektóre komentarze twierdzą, że to byli prawdziwi Malachim, czyli aniołowie, Raszi, na przykład, użył określenia „naprawdę aniołowie”) do swego brata Esawa, w celu pokojowego pojednania się z nim, po tym jak wybuchł między nimi konflikt w wyniku „kradzieży” błogosławieństw od Jicchaka. A więc Jakow wysyła emisariuszy ze słowami “Im Lavan Garti waechar ad ata” –  „u Labana gościłem i bawiłem dotąd…” (Bereszit, Wajiszlach, 5).

Continue reading “Paraszat Wajizslach”

Paraszat Toldot

„Hakol kol Yaakov…”, “Głos jest głosem Jakuba…”

Niewiele można powiedzieć o tym rabinie. Właściwie jedyna rzecz, którą o nim wiadomo, jest taka, że taki rabin działał w Krakowie i miał na imię Icchak, oraz, co najważniejsze, że napisał książkę zatytułowaną „Si’ach Icchak” („Rozmowa Icchaka”). Zasadniczo jest to pilpul dotyczący Talmudu – tego typu piśmiennictwo było zresztą charakterystyczne dla myśli rabinicznej w Polsce. W książce było też trochę tematów z Halachy. Na końcu znajdował się aneks zatytułowany „Zichron Icchak”, który składał się z „kilku słów na temat moralności według porządku Paraszot, świąt i epitafiów dotyczące zmarłych cadyków…” Z tej książki przytoczymy dwie „perły”, które się w niej znajdują.

Continue reading “Paraszat Toldot”

Paraszat Lech Lecha

Lech Lecha – “Wyjdź sobie!”

“I rzekł Haszem do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę”. (Bereszit 12:1)
Jak wiemy, 10 razy B-g sprawdzał Awrahama, czy będzie Mu posłusznym, jak mówi Miszna w Masechet Awot: „Beasara nisajonot” – „W dziesięciu próbach był Awraham, nasz praojciec, wypróbowany, i stał niewzruszony w każdej z nich, [były one] by pokazać, jak wielka była Jego miłość. (Awot 5:3).
Typowe, że Nisajon (test, eksperyment) związany jest z „Lech Lecha!”, Nisajon, który powtarzał się i powtarzał dla nas tyle razy, kiedy różne narody, w różnych krajach, nakazywały nam: Lech lecha! – idz sobie stąd! nie ma tu dla ciebie miejsca! Smutne.
Continue reading “Paraszat Lech Lecha”

Bóg a Holokaust

(Streszczenie wykładu z JCC 27 września 2008) 

Wykład dedykuję pani Zofii Radzikowskiej, która zmobilizowała mnie do tego, żeby zająć się tym tematem.

Stoimy naprzeciw Holokaustu tak samo jak stoimy wobec Mount Everest. Stojąc blisko, nie widzimy całości. Spoglądając na Mount Everst z daleka, nie potrafimy dostrzec szczegółu. Być może nigdy nie będziemy w stanie ogarnąć całości tego niezrozumiałego fenomenu.
Continue reading “Bóg a Holokaust”