Paraszat Szmot

Rabin Noach z Krakowa napisał książkę pod tytułem „Toldot Noach”.

Oto co czytamy na pierwszej stronie:

Oto książka “Toldot Noach” (Historia Noacha) …. pierwsza pośród dzieł najlepszych znawców Tory, autorstwa wielkiego jak góra Synaj i “przenosiciel gór” (erudycyjny uczony), ostrego jak cierpki pieprz, naszego mistrza rabina Noach H.y.y ( ha-Szem yiszmerehu vi-yehayehu, niech go chroni i trzyma przy życiu) Dajan (sędzia religijny), w Kruke (KK”K – w ten sposób zapisywano wtedy Kraków “Khilat Kodeah Kraka) matczyzne miasto w Izraelu … aby połączyć i wyjaśnic Midrasz Raba z Sefer Szmot i dalej… wydrukowana w koronowanym mieście Kruke, pod panowaniem naszego mistrza najjaśniejszego króla Władysława…w roku 5394…

Continue reading “Paraszat Szmot”

„Liszma” i „lo liszma”

Jak uczyć się Tory prawidłowo? Jak odpowiednio trzymać micwot? Czy każda metoda uczenia się Tory i każdy sposób przestrzegania micwot jest dobra?

 

Istnieje ambiwalencja w stosunku do uczenia się Tory „nie dla samego uczenia” tj. dla uczenia się, które miałoby służyć jakiemuś innemu celowi. Podobnie z przestrzeganiem micwot.

 

Continue reading “„Liszma” i „lo liszma””

Paraszat Wajizslach

“Lomed mikol adam”,  “uczy się od każdego człowieka”

ללמוד מכל אדם

W naszej Parszy praojciec Jakow wysyła Malachim ( emisariuszy- niektóre komentarze twierdzą, że to byli prawdziwi Malachim, czyli aniołowie, Raszi, na przykład, użył określenia „naprawdę aniołowie”) do swego brata Esawa, w celu pokojowego pojednania się z nim, po tym jak wybuchł między nimi konflikt w wyniku „kradzieży” błogosławieństw od Jicchaka. A więc Jakow wysyła emisariuszy ze słowami “Im Lavan Garti waechar ad ata” –  „u Labana gościłem i bawiłem dotąd…” (Bereszit, Wajiszlach, 5).

Continue reading “Paraszat Wajizslach”

Paraszat Toldot

„Hakol kol Yaakov…”, “Głos jest głosem Jakuba…”

Niewiele można powiedzieć o tym rabinie. Właściwie jedyna rzecz, którą o nim wiadomo, jest taka, że taki rabin działał w Krakowie i miał na imię Icchak, oraz, co najważniejsze, że napisał książkę zatytułowaną „Si’ach Icchak” („Rozmowa Icchaka”). Zasadniczo jest to pilpul dotyczący Talmudu – tego typu piśmiennictwo było zresztą charakterystyczne dla myśli rabinicznej w Polsce. W książce było też trochę tematów z Halachy. Na końcu znajdował się aneks zatytułowany „Zichron Icchak”, który składał się z „kilku słów na temat moralności według porządku Paraszot, świąt i epitafiów dotyczące zmarłych cadyków…” Z tej książki przytoczymy dwie „perły”, które się w niej znajdują.

Continue reading “Paraszat Toldot”