Paraszat Korach

“cała społeczność, wszyscy są świętymi…” i Bach

Czasami słynne i ważne oświadczenia i wyrażenia są związane z negatywnymi ludzmi. Jako część ich argumentacji. Nawet jeśli było to powiedziane przez mylącego się mówcę, i usprawiedliwia niewłaściwe pozycje, one są prawdziwe i poprawne, i osiągają taką sławę i popularność, na jaką zasługują.

Continue reading “Paraszat Korach”

Paraszat Behaalotcha

“Man is not an angel”?
 
Rabin Jehuda Arie Leib Alter jest głównie znany pod przydomkiem pochodzącym od tytułu zbioru jego dzieł będących zbiorami komentarzy dot. Tory i Talmudu – „Sfat Emat” (albo, jak wymawiają ten tytuł chasydzi „Sfas Emes”). Był drugim rebem z dynastii Gur (z Góry Kalwarii). Urodził się w Warszawie w 1847 roku i zmarł w Górze Kalwarii w roku 1905.  Był wnukiem Chiduszej HaRim i jego następcą jako Admur Grer Chasidim.
 
Continue reading “Paraszat Behaalotcha”

Paraszat Naso

„Melawe Malka” i Rebbe, Reb Heshel
 
Krol Dawid ustanowil poszabatowy posilek. Dlatego jest on nazywany (po aramejsku) ‘Se’udata d’Dovid Malka Meshicha’, lub bardziej znanym imieniem – ‘Melave Malka’, ‘odprowadzanie Krolowej’, Szabes jest Krolowa. Spozywamy Melave Malka w sobotnia noc po zakonczeniu Szabatu.
 
Dlaczego Melave Malka jest praktycznie tak wazna?
 
Continue reading “Paraszat Naso”

Żydzi świętują szabas

Już nie patrzymy na Polskę, oglądając się w przeszłość, dzisiaj bardzo interesuje nas przyszłość Żydów w Polsce – mówi rabin Eliahu Birnbaum z Shavei Israel

Ta organizacja koordynuje działania wszystkich czterech rabinów pracujących w Polsce, także wrocławskiego Izaaka Rapoporta. Wraz z rabinem Birnbaumem przyjechało do Wrocławia świętować piątkowy szabas prawie 30 innych Żydów z Izraela, Stanów Zjednoczonych i Polski.

Continue reading “Żydzi świętują szabas”