Rosz Chodesz – dzień kobiet każdy miesiąc

Gemara (Arachin 10b) mówi nam, że nawet mimo faktu iż Rosz Chodesz określa się mianem “święta”, dzień ten nie posiada wielkiej dawki świętości, a zatem nie ma potrzeby przerywania pracy tak jak dzieje się to w przypadku świąt czy Szabatu. Mimo tego, Szulchan Aruch(Orach Chaim 417:1) mówi o tym, że istnieje zwyczaj, według którego kobiety nie powinny pracować w Rosz Chodesz i że zwyczaj ten jest bardzo dobry. Remu dodaje, że każdy zwyczaj, który zabrania wykonywania pewnych czynności, jest dobrym zwyczajem i należy go stosować. Natomiast w książce Szaarei Teszuwa wywiedziona jest z tego faktu teza, że zakaz wykonywania pewnych czynności przez kobiety wskazuje na to, iż mężczyźni, którzy także postanowili stosować ów zwyczaj, są ignorantami. Dlaczego zatem właśnie kobiety są wyznaczone jako te, które powinny obchodzić szczególną świętość tego dnia?
Continue reading “Rosz Chodesz – dzień kobiet każdy miesiąc”

Paraszat Szmot

Rabin Noach z Krakowa napisał książkę pod tytułem „Toldot Noach”.

Oto co czytamy na pierwszej stronie:

Oto książka “Toldot Noach” (Historia Noacha) …. pierwsza pośród dzieł najlepszych znawców Tory, autorstwa wielkiego jak góra Synaj i “przenosiciel gór” (erudycyjny uczony), ostrego jak cierpki pieprz, naszego mistrza rabina Noach H.y.y ( ha-Szem yiszmerehu vi-yehayehu, niech go chroni i trzyma przy życiu) Dajan (sędzia religijny), w Kruke (KK”K – w ten sposób zapisywano wtedy Kraków “Khilat Kodeah Kraka) matczyzne miasto w Izraelu … aby połączyć i wyjaśnic Midrasz Raba z Sefer Szmot i dalej… wydrukowana w koronowanym mieście Kruke, pod panowaniem naszego mistrza najjaśniejszego króla Władysława…w roku 5394…

Continue reading “Paraszat Szmot”

„Liszma” i „lo liszma”

Jak uczyć się Tory prawidłowo? Jak odpowiednio trzymać micwot? Czy każda metoda uczenia się Tory i każdy sposób przestrzegania micwot jest dobra?

 

Istnieje ambiwalencja w stosunku do uczenia się Tory „nie dla samego uczenia” tj. dla uczenia się, które miałoby służyć jakiemuś innemu celowi. Podobnie z przestrzeganiem micwot.

 

Continue reading “„Liszma” i „lo liszma””