Paraszat Behaalotcha

“Man is not an angel”?
 
Rabin Jehuda Arie Leib Alter jest głównie znany pod przydomkiem pochodzącym od tytułu zbioru jego dzieł będących zbiorami komentarzy dot. Tory i Talmudu – „Sfat Emat” (albo, jak wymawiają ten tytuł chasydzi „Sfas Emes”). Był drugim rebem z dynastii Gur (z Góry Kalwarii). Urodził się w Warszawie w 1847 roku i zmarł w Górze Kalwarii w roku 1905.  Był wnukiem Chiduszej HaRim i jego następcą jako Admur Grer Chasidim.
 
Continue reading “Paraszat Behaalotcha”

Paraszat Naso

„Melawe Malka” i Rebbe, Reb Heshel
 
Krol Dawid ustanowil poszabatowy posilek. Dlatego jest on nazywany (po aramejsku) ‘Se’udata d’Dovid Malka Meshicha’, lub bardziej znanym imieniem – ‘Melave Malka’, ‘odprowadzanie Krolowej’, Szabes jest Krolowa. Spozywamy Melave Malka w sobotnia noc po zakonczeniu Szabatu.
 
Dlaczego Melave Malka jest praktycznie tak wazna?
 
Continue reading “Paraszat Naso”

Żydzi świętują szabas

Już nie patrzymy na Polskę, oglądając się w przeszłość, dzisiaj bardzo interesuje nas przyszłość Żydów w Polsce – mówi rabin Eliahu Birnbaum z Shavei Israel

Ta organizacja koordynuje działania wszystkich czterech rabinów pracujących w Polsce, także wrocławskiego Izaaka Rapoporta. Wraz z rabinem Birnbaumem przyjechało do Wrocławia świętować piątkowy szabas prawie 30 innych Żydów z Izraela, Stanów Zjednoczonych i Polski.

Continue reading “Żydzi świętują szabas”

Paraszat Behar

„Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca zatrąbisz w róg. W Dniu Przebłagania zatrąbicie w róg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz – każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla was rokiem jubileuszowym – nie będziecie siać, nie będziecie żąć tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nieobciętych winogron, bo to będzie dla was jubileusz, to będzie dla was rzecz święta. Wolno wam jednak będzie jeść to, co urośnie na polu. W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności.” (Wajikra 25:8-13)

Continue reading “Paraszat Behar”

Paraszat Kdoszim

„Lepiej zgubić z mędrcem niż znaleźć z głupcem”

Rabbi Klonymos Kalman HaLevi Epstein, lepiej znany jako Maor Vaszemesz („Światło i słońce”) , od tytułu jego książki, był najbardziej szanowanym spośród uczniów Rabbiego Elimelecha z Leżajska. Maor Vaszemesz był także zwolennikiem wielkich chasydzkich mędrców Rabbiego Jechiela Michela ze Złoczowa, Choze z Lublina i Rabbiego Menachema Mendla z Rymanowa. Choze z Lublina powiedział, że Rabbi Klonymos jest reinkarnacją Tana Rabbiego Eliezera ben Charsoma, który był Kohen Gadol (arcykapłanem) podczas okresu Drugiej Świątyni.

Continue reading “Paraszat Kdoszim”