Nowy rabin Krakowa

Nowym rabinem Krakowa został Boaz Pash, który przyjechał już do miasta i rozpoczął pracę na swoim stanowisku.

Boaz Pash (z lewej) z naczelnym rabinem Izraela Shlomo Amarem podczas uroczystości w Lizbonie /fot. Internet

39-letni rabin Pash urodził się w Jerozolimie. Ordynację rabinacką otrzymał w jesziwie Heichal HaTorah.
Był następnie współzałożycielem i wykładowcą w jesziwie w Maaleh Amos. Wkrótce po upadku żelaznej kurtyny pojechał na Ukrainę, gdzie założył i nauczał w miejscowej jesziwie.

Pracował także w Brazylii oraz w Shavei Israel Center w Indiach. Od 2004 roku był naczelnym rabinem Lizbony, w której społeczność żydowska liczy ponad 1000 osób.
Ma żonę Sarę i pięciu synów, z których dwóch studiuje w izraelskich jesziwach.