Paraszat Korach

„Korach, syn Jishara, syna Kehata, syna Lewiego, oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba, i On, syn Peleta, syna Rubena, powstali przeciw Mojżeszowi, a wraz z nimi dwustu pięćdziesięciu mężów spośród Izraelitów, książąt społeczności, przedstawicieli ludu, ludzi szanowanych. (3) Połączyli się razem przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich: Dość tego, gdyż cała społeczność, wszyscy są świętymi i pośród nich jest Pan; dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie Pana?…” (Bamidbar 16:1-3)

Continue reading “Paraszat Korach”

Paraszat Behalotcha

“Mówił Pan do Mojżesza tymi słowami: Tak mów do Arona i to mu powiedz: Gdy ustawisz lampy, wtedy siedem lamp ma rzucać światło na przednią stronę świecznika. Aaron uczynił tak; na przedniej stronie świecznika umieścił jego lampy według nakazu, jaki dał Pan Mojżeszowi. Świecznik zaś był wykonany w następujący sposób: był kuty ze złota – od podstawy aż do kwiatów był kuty. Był on sporządzony zgodnie z wzorem, jaki Pan podał Mojżeszowi.” (Bamidbar 8:1-4)

Continue reading “Paraszat Behalotcha”

Paraszat Naso

„Rzekł znowu Pan do Mojżesza: Tak mów do Izraelitów: Gdy mąż ma żonę rozpustną i ta go zdradzi…” (Bamidbar 5:11-12)

Córka Kalby Szeby zaręczyła się z R. Akibą (będącym w tamtym czasie biednym pasterzem) Gdy ojciec dziewczyny dowiedział się o zaręczynach, złożył śluby, że nie będzie mogła ona skorzystać z jego domu i innej własności. Dziewczyna wyszła za Akibę zimą. Continue reading “Paraszat Naso”

Paraszat Bamidbar

Gdy arka wyruszała, mówił Mojżesz: «Podnieś się, o Panie, i niech się rozproszą nieprzyjaciele Twoi; a ci, którzy Cię nienawidzą, niechaj uciekną przed Tobą» (Bamidbar 10:35)

… w czasie gdy R. Simon b. Gamliel piastował stanowisko Przewodniczącego, R. Meir piastował stanowisko Chacham (“mędrzec”, “mądry”, urząd w kolegium kolejny rangą po Ab-Bet-din) a R. Natan Ab-Bet-din. Kiedykolwiek R. Simon. Gamliel wchodził do sali wszyscy zgromadzeni wstawali. Podobnie, gdy R. Meir i R. Natan wchodzili do sali, ludzie wstawali. Continue reading “Paraszat Bamidbar”