Paraszat Waetchanan

Dlaczego lokalizacja grobu Moszego pozostaje nieznana

„Wtedy prosiłem Pana: Haszem mój, Boże, Tyś zaczął swojemu słudze objawiać swą moc i rękę potężną… Chciałbym przejść, by zobaczyć tę piękną ziemię za Jordanem i te piękne góry, i Liban. Lecz przez was rozgniewał się na mnie Haszem i nie wysłuchał mnie. I rzekł Haszem do mnie: «Dość, nie mów Mi o tym więcej! Wejdź na szczyt Pisga i podnieś oczy na zachód, północ, południe, wschód i oglądaj krainę na własne oczy, bo tego Jordanu nie przejdziesz…” (Dwarim 3:23-28)

Continue reading “Paraszat Waetchanan”

Paraszat Dwarim

“Wojna i pokój”

Kiedy zaczęła się słynna wielka “wojna światowa” pomiędzy Sadigura Chasidim i Tzanz Chasidim w roku 1869, każda ze stron próbowała przyciągnąć tak wielu rabinów jak tylko mogła, zeby poparli ich strone. I nie tylko chasydzkich rabinów, ale tez nie- chasydzkich. Rabbi z Tzanz, słynny “Divrei Chayim”, zwyciężył w przeciągnięciu większej liczby rabinów na swoją strone (włączając w to rabinów Kalisza, Warszawy, Brzeska, Tarnowa i wielu innych). Pewnego razu Divrei Chayim opublikował “Kol Kore” (manifest) przeciw jego wrogom z Sadigury. Wszyscy popierający go rabini podpisali ten manifest, z wyjątkiem jednego, który nie uległ presji jaką wywierał na nim Divrei Chayim. Był to rabbi Krakowa w tym czasie, Rabbi Dov Berisz Meisels.

Continue reading “Paraszat Dwarim”

Paraszat Korach

“cała społeczność, wszyscy są świętymi…” i Bach

Czasami słynne i ważne oświadczenia i wyrażenia są związane z negatywnymi ludzmi. Jako część ich argumentacji. Nawet jeśli było to powiedziane przez mylącego się mówcę, i usprawiedliwia niewłaściwe pozycje, one są prawdziwe i poprawne, i osiągają taką sławę i popularność, na jaką zasługują.

Continue reading “Paraszat Korach”

Paraszat Behaalotcha

“Man is not an angel”?
 
Rabin Jehuda Arie Leib Alter jest głównie znany pod przydomkiem pochodzącym od tytułu zbioru jego dzieł będących zbiorami komentarzy dot. Tory i Talmudu – „Sfat Emat” (albo, jak wymawiają ten tytuł chasydzi „Sfas Emes”). Był drugim rebem z dynastii Gur (z Góry Kalwarii). Urodził się w Warszawie w 1847 roku i zmarł w Górze Kalwarii w roku 1905.  Był wnukiem Chiduszej HaRim i jego następcą jako Admur Grer Chasidim.
 
Continue reading “Paraszat Behaalotcha”

Paraszat Naso

„Melawe Malka” i Rebbe, Reb Heshel
 
Krol Dawid ustanowil poszabatowy posilek. Dlatego jest on nazywany (po aramejsku) ‘Se’udata d’Dovid Malka Meshicha’, lub bardziej znanym imieniem – ‘Melave Malka’, ‘odprowadzanie Krolowej’, Szabes jest Krolowa. Spozywamy Melave Malka w sobotnia noc po zakonczeniu Szabatu.
 
Dlaczego Melave Malka jest praktycznie tak wazna?
 
Continue reading “Paraszat Naso”