Paraszat Ki Tece

“Na dwa sposoby”

Megale Amukot i zuchwały mąż

Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością… napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. Jeśli ona wyszedłszy z jego domu, pójdzie i zostanie żoną innego, a ten drugi… mąż, który ją poślubił, umrze…” (Dwarim 24:1-3)

Continue reading “Paraszat Ki Tece”

Paraszat Szoftim

Dlaczego właśnie Misznajot?

Tam [w Jerozolimie] udasz się do kapłanów-lewitów i do sędziego, który w tych dniach będzie sprawował urząd. Poradzisz się, oni ci dadzą rozstrzygnięcie. Zastosujesz się do orzeczenia, jakie ci wydadzą w miejscu, które sobie obierze Pan, i pilnie wykonasz wszystko, o czym cię pouczą. Postąpisz ściśle według ich pouczenia i według ich rozstrzygnięcia, jakie ci dadzą, nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo od ich orzeczenia.” (Dwarim 17:9-11)

Continue reading “Paraszat Szoftim”

Paraszat Waetchanan

Dlaczego lokalizacja grobu Moszego pozostaje nieznana

„Wtedy prosiłem Pana: Haszem mój, Boże, Tyś zaczął swojemu słudze objawiać swą moc i rękę potężną… Chciałbym przejść, by zobaczyć tę piękną ziemię za Jordanem i te piękne góry, i Liban. Lecz przez was rozgniewał się na mnie Haszem i nie wysłuchał mnie. I rzekł Haszem do mnie: «Dość, nie mów Mi o tym więcej! Wejdź na szczyt Pisga i podnieś oczy na zachód, północ, południe, wschód i oglądaj krainę na własne oczy, bo tego Jordanu nie przejdziesz…” (Dwarim 3:23-28)

Continue reading “Paraszat Waetchanan”

Paraszat Dwarim

“Wojna i pokój”

Kiedy zaczęła się słynna wielka “wojna światowa” pomiędzy Sadigura Chasidim i Tzanz Chasidim w roku 1869, każda ze stron próbowała przyciągnąć tak wielu rabinów jak tylko mogła, zeby poparli ich strone. I nie tylko chasydzkich rabinów, ale tez nie- chasydzkich. Rabbi z Tzanz, słynny “Divrei Chayim”, zwyciężył w przeciągnięciu większej liczby rabinów na swoją strone (włączając w to rabinów Kalisza, Warszawy, Brzeska, Tarnowa i wielu innych). Pewnego razu Divrei Chayim opublikował “Kol Kore” (manifest) przeciw jego wrogom z Sadigury. Wszyscy popierający go rabini podpisali ten manifest, z wyjątkiem jednego, który nie uległ presji jaką wywierał na nim Divrei Chayim. Był to rabbi Krakowa w tym czasie, Rabbi Dov Berisz Meisels.

Continue reading “Paraszat Dwarim”