Paraszat Ki Tisa

“A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego: Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej”. (Szmot 32:1)

W ten sposób rozpoczyna się historia Złotego Cielca, wraz ze spóźnionym powrotem Mojżesza z Har Synaj.

Continue reading “Paraszat Ki Tisa”

Paraszat Truma

Tematem najbliższych Parszot jest budowa Miszkanu

Tak wiele czytamy o detalach dotyczących Miszkanu, jak go zbudować, jakich użyć materiałów etc., że czasem nie wiemy, jaki w tym sens. Dziś bowiem nie mamy już Miszkanu, nawet w czasach Tory Miszkan służył nam jedynie przez 40 lat, które Izrael spędził na pustyni (i nieco na ziemi Erec Israel). Dlaczego, więc, tak długo musimy zajmować się tym tematem? Dlaczego Tora, zazwyczaj bardzo zwięzła, poświęca długie Parsze by wyjaśnić budowę Miszkanu?

Continue reading “Paraszat Truma”

Lapidarium przekazane Gminie Wyznaniowej

Gmina Wyznaniowa Żydowska z Wrocławia oficjalnie odebrała dziś budowę lapidarium na Placu 23 Stycznia w Ostrowie Wielkopolskim. Przekazano także teren, który jest własnością Gminy Wyznaniowej. Obecny na przekazaniu Rabin Yitzchak Chaim Rapoport  chwalił wykonaną pracę, podkreślał, że to jedno z ładniejszych lapidariów, jakie w ostatnim czasie powstało. 

Continue reading “Lapidarium przekazane Gminie Wyznaniowej”

Paraszat Jitro

1.

„I stanęli oni pod górą”. R. Abdimi b. Hama b. Hasa powiedział: Możemy się z tego nauczyć, że Najwyższy, niech będzie błogosławiony, przewrócił u ich stóp górę do góry nogami, jak przewraca się beczkę, i powiedział do nich: Jeśli zaakceptujecie Torę, to dobrze, jeśli nie, powinien odbyć się wasz pogrzeb.
R. Aha b. Jakob zauważył: przykład ten dostarcza mocnego argumentu przeciwko Torze (zapewnia wymówkę dla życia według micwot, skoro były one siłą narzucone).
Continue reading “Paraszat Jitro”

Paraszat Beszalach

Tora opowiada nam o tym, jak Izraelici dotarli do Mary:

“Mojżesz polecił Izraelitom wyruszyć od Morza Czerwonego, i szli w kierunku pustyni Szur. Szli trzy dni przez pustynię, a nie znaleźli wody.
I przybyli potem do miejscowości Mara, i nie mogli pić wód, gdyż były gorzkie; przeto nadano temu miejscu nazwę Mara. Szemrał lud przeciw Mojżeszowi i mówił: Cóż będziemy pili? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drewno.
Wrzucił on je do wody, i stały się wody słodkie. Tam Pan ustanowił dla niego prawa i rozporządzenia i tam go doświadczał.” (Szemot, 15: 22-25)

Continue reading “Paraszat Beszalach”

Rosz Chodesz – dzień kobiet każdy miesiąc

Gemara (Arachin 10b) mówi nam, że nawet mimo faktu iż Rosz Chodesz określa się mianem “święta”, dzień ten nie posiada wielkiej dawki świętości, a zatem nie ma potrzeby przerywania pracy tak jak dzieje się to w przypadku świąt czy Szabatu. Mimo tego, Szulchan Aruch(Orach Chaim 417:1) mówi o tym, że istnieje zwyczaj, według którego kobiety nie powinny pracować w Rosz Chodesz i że zwyczaj ten jest bardzo dobry. Remu dodaje, że każdy zwyczaj, który zabrania wykonywania pewnych czynności, jest dobrym zwyczajem i należy go stosować. Natomiast w książce Szaarei Teszuwa wywiedziona jest z tego faktu teza, że zakaz wykonywania pewnych czynności przez kobiety wskazuje na to, iż mężczyźni, którzy także postanowili stosować ów zwyczaj, są ignorantami. Dlaczego zatem właśnie kobiety są wyznaczone jako te, które powinny obchodzić szczególną świętość tego dnia?
Continue reading “Rosz Chodesz – dzień kobiet każdy miesiąc”