Paraszat Acharej Mot

W naszej Parszy Tora nakazuje nam pościć w Jom Kipur:

“Oto dla was ustawa wieczysta: Dziesiątego dnia siódmego miesiąca będziecie pościć. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy, ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was. Bo tego dnia będzie za was dokonywane przebłaganie, aby oczyścić was od wszystkich grzechów. Przed Panem będziecie oczyszczeni. Będzie to dla was święty szabat odpoczynku. Będziecie w tym dniu pościć. Jest to ustawa wieczysta” (Wajikra 16:29-31)

Continue reading “Paraszat Acharej Mot”

Paraszat Tazria

Paraszat Tazria

Tym razem chcę się skupić na liczbach i kontekście, w jakim się pojawiają. Prawda jest taka, że z początku planowałem wyjaśnienie wszystkiego, o czym mowa, ale okazało się to zbyt skomplikowane, ponieważ mędrzec, którego pismami chcę się zająć ma bardzo specyficzny styl pisania, który można sprowadzić do stwierdzenia: „Zobaczymy, czy jesteście w stanie to odcyfrować…”. Zajmę się zatem jednym z konceptów z całej konstrukcji myślowej, którą zbudował ów wielki filozof w oparciu o wspomnianą tematykę.

Continue reading “Paraszat Tazria”

Paraszat Caw

Tora uczy nas w naszej Parszy:
Ogień na ołtarzu będzie stale płonąć – nigdy nie będzie wygasać. Na nim kapłan każdego poranka zapali drwa, na nim ułoży ofiarę całopalną, na nim zamieni w dym tłuszcz ofiar biesiadnych. Ogień nieustanny będzie płonąć na ołtarzu – nigdy nie będzie wygasać! (Wajikra 6:5-6)

Continue reading “Paraszat Caw”

Paraszat Ki Tisa

“A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego: Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej”. (Szmot 32:1)

W ten sposób rozpoczyna się historia Złotego Cielca, wraz ze spóźnionym powrotem Mojżesza z Har Synaj.

Continue reading “Paraszat Ki Tisa”

Paraszat Truma

Tematem najbliższych Parszot jest budowa Miszkanu

Tak wiele czytamy o detalach dotyczących Miszkanu, jak go zbudować, jakich użyć materiałów etc., że czasem nie wiemy, jaki w tym sens. Dziś bowiem nie mamy już Miszkanu, nawet w czasach Tory Miszkan służył nam jedynie przez 40 lat, które Izrael spędził na pustyni (i nieco na ziemi Erec Israel). Dlaczego, więc, tak długo musimy zajmować się tym tematem? Dlaczego Tora, zazwyczaj bardzo zwięzła, poświęca długie Parsze by wyjaśnić budowę Miszkanu?

Continue reading “Paraszat Truma”

Lapidarium przekazane Gminie Wyznaniowej

Gmina Wyznaniowa Żydowska z Wrocławia oficjalnie odebrała dziś budowę lapidarium na Placu 23 Stycznia w Ostrowie Wielkopolskim. Przekazano także teren, który jest własnością Gminy Wyznaniowej. Obecny na przekazaniu Rabin Yitzchak Chaim Rapoport  chwalił wykonaną pracę, podkreślał, że to jedno z ładniejszych lapidariów, jakie w ostatnim czasie powstało. 

Continue reading “Lapidarium przekazane Gminie Wyznaniowej”