Paraszat Caw

Tora uczy nas w naszej Parszy:
Ogień na ołtarzu będzie stale płonąć – nigdy nie będzie wygasać. Na nim kapłan każdego poranka zapali drwa, na nim ułoży ofiarę całopalną, na nim zamieni w dym tłuszcz ofiar biesiadnych. Ogień nieustanny będzie płonąć na ołtarzu – nigdy nie będzie wygasać! (Wajikra 6:5-6)

Continue reading “Paraszat Caw”

Paraszat Ki Tisa

“A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego: Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej”. (Szmot 32:1)

W ten sposób rozpoczyna się historia Złotego Cielca, wraz ze spóźnionym powrotem Mojżesza z Har Synaj.

Continue reading “Paraszat Ki Tisa”

Paraszat Truma

Tematem najbliższych Parszot jest budowa Miszkanu

Tak wiele czytamy o detalach dotyczących Miszkanu, jak go zbudować, jakich użyć materiałów etc., że czasem nie wiemy, jaki w tym sens. Dziś bowiem nie mamy już Miszkanu, nawet w czasach Tory Miszkan służył nam jedynie przez 40 lat, które Izrael spędził na pustyni (i nieco na ziemi Erec Israel). Dlaczego, więc, tak długo musimy zajmować się tym tematem? Dlaczego Tora, zazwyczaj bardzo zwięzła, poświęca długie Parsze by wyjaśnić budowę Miszkanu?

Continue reading “Paraszat Truma”

Lapidarium przekazane Gminie Wyznaniowej

Gmina Wyznaniowa Żydowska z Wrocławia oficjalnie odebrała dziś budowę lapidarium na Placu 23 Stycznia w Ostrowie Wielkopolskim. Przekazano także teren, który jest własnością Gminy Wyznaniowej. Obecny na przekazaniu Rabin Yitzchak Chaim Rapoport  chwalił wykonaną pracę, podkreślał, że to jedno z ładniejszych lapidariów, jakie w ostatnim czasie powstało. 

Continue reading “Lapidarium przekazane Gminie Wyznaniowej”

Paraszat Jitro

1.

„I stanęli oni pod górą”. R. Abdimi b. Hama b. Hasa powiedział: Możemy się z tego nauczyć, że Najwyższy, niech będzie błogosławiony, przewrócił u ich stóp górę do góry nogami, jak przewraca się beczkę, i powiedział do nich: Jeśli zaakceptujecie Torę, to dobrze, jeśli nie, powinien odbyć się wasz pogrzeb.
R. Aha b. Jakob zauważył: przykład ten dostarcza mocnego argumentu przeciwko Torze (zapewnia wymówkę dla życia według micwot, skoro były one siłą narzucone).
Continue reading “Paraszat Jitro”