Parsza Wajekel

Parsza Wajekel jest niezwykła! To jedyna Parsza z czterech pierwszych Ksiąg Tory, w której B!g nie przemawia. Dewarim, Księga piąta i ostatnia, napisana jest w pierwszej osobie przez Mojżesza. Pozostała część Tory to najprawdopodobniej kronika przemówień i rozmów B!ga z ludźmi, szczególnie z Izraelem. Fakt, że nie ma tego w naszej Parszy jest naprawdę uderzający. I jest coś jeszcze, co występuje w wielu Parszach, a nie pojawia się w naszej – nikt nie grzeszy.

Gdy słychać głos B!ga, grzech często czai się w pobliżu. Grzech jest jednym z powodów, dla których B!g mówi do nas. Ale jest w tym coś jeszcze. My, rodzaj ludzki, zgrzeszyliśmy w ciągu kilku godzin od pierwszej rozmowy z B!giem w Rajskim Ogrodzie. Obserwujemy więc sprzeczność wobec tego, co podpowiadałaby intuicja: im dalej jest B!g, tym mniejsza jest szansa, że zgrzeszymy. Kiedy B!g jest w pobliżu, nie boimy się go przegonić. Jest zbyt blisko, by grzech miał znaczenie, więc grzeszymy. Kiedy milknie, zaczynamy szukać go w tych wszystkich drobnych szczegółach naszego życia, w stworzeniu i naszych kreacjach.

 Szabat Szalom!

Z miłością, 

Yehoshua