POWRÓT DO (BARDZO GŁĘBOKICH) KORZENI

W tym tygodniu, po pięciu długich latach i wielu bitwach, zostaliśmy pobłogosławieni  wreszcie zaszczytem przyprowadzenia naszego przyjaciela Eliava z Kuby przed Sąd Rabinacki w Jerozolimie w celu dokonania Konwersji na Judaizm. Szczęśliwie, zdał on egzamin celująco!

Przodkowie Eliava byli hiszpańskimi Żydami, którzy pięć wieków temu zostali przymusowo nawróceni na katolicyzm. Teraz zamknął historyczny krąg i powrócił do naszego narodu. To właśnie takie chwile sprawiają, że wiele wyzwań i frustracji jest wartych zachodu.

Cieszymy się, że możemy podzielić się tą radosną chwilą! Mazal tov, Eliav!