Parsza Tecawe

Jeste?my w drugim tygodniu czytania w Torze opis?w Miszkanu – naszej przeno?nej ?wi?tyni. Parsza ta jest inna ni? pozosta?e w kolejnych Ksi?gach Tory – jest jedyn?, w kt?rej w og?le nie pojawia si? imi? Moj?esza. Imi? Aarona wymieniane jest wiele razy, natomiast imi? Moj?esza jest zupe?nie nieobecne. G??wnym tematem Tecawe s? stroje noszone przez Kap?an?w.… Read More Parsza Tecawe

Paraszat Szmini – gotowo?? na zmiany

Paraszat Szmini to wielka sprawa. Szmini oznacza ?sme, a ca?a akcja w naszej Parszy ma miejsce ?smego dnia po?wi?cenia Miszkanu i jego kap?an?w. Uroczysto?? po?wi?cenia rozpocz??a si? w cz??ci Tory czytanej w ubieg?ym tygodniu, przez siedem dni Mosze budowa? Miszkan, ubiera? kap?an?w, sk?ada? ofiary i nic si? nie dzia?o. Nie otrzymali?my ?adnego znaku od B-ga,… Read More Paraszat Szmini – gotowo?? na zmiany