Parsza Wajechi

Parsza Wajechi

Oto finał księgi Bereszit. Gdy kurtyna opada na Izrael i jego dzieci, możemy po raz ostatni spojrzeć na łatwiejszy czas, kiedy dopiero zaczynaliśmy. Pamiętasz, kiedy czasy były dobre? Przed śmiercią Jakub błogosławi swoje dzieci, a przynajmniej większość z nich. Z błogosławieństwa, jakie Jakub daje każdemu synowi jasno wynika, że każdemu brakuje drugiego i będą w stanie przetrwać tylko dzięki wspólnej pracy. Izrael jest narodem składającym się z wielu ludzi i wielu temperamentów, dopiero gdy łączymy je wszystkie, urzeczywistniamy błogosławieństwo naszego praojca.

Chociaż każde dziecko zostało pobłogosławione w taki sposób, aby zachęcić do współzależności, to jednak każde z nich zostało pobłogosławione indywidualnie. Spełnienie tych błogosławieństw w naturalny sposób następuje po spełnieniu ogólnego. Jakub uznał za stosowne zaoferować swoim dzieciom błogosławieństwo integracji, ale jest ono dostępne tylko wtedy, gdy każde z nich ma przestrzeń do samodzielnego rozwoju. Nieodłączna od umiejętności współpracy jest umiejętność życia w pojedynkę. Jeśli chcemy być w stanie efektywnie funkcjonować z innymi, musimy zapewnić im możliwość samodzielnego działania.

Szabat Szalom!

Z miłością,

Yehoshua