Ju? wkr?tce!

7 i 14 lutego o godz. 10:00 w Izraelu odb?dzie si? konferencja ?Powr?t Bnei Anousim? Moderatorem b?dzie Michael Freund – za?o?yciel i prezes Shavei Israel. W?r?d rozm?wc?w znajd? si? rabin Eliahu Birnbaum oraz ekspert w dziedzinie genealogi Genie Milgrom. Sympozjum zosta?o zaplanowane i stworzone, aby rzuci? ?wiat?o na t? bardzo wa?n? i cz?sto niedo?wietlon? podr??… Read More Ju? wkr?tce!