Paraszat Chukat – Moc czerwieni

Paraszat Chukat – Moc czerwieni

W tym tygodniu dziel? si? pomys?em, kt?ry us?ysza?em od mojej c?rki Techelet i mojej ?ony Hadley. Nasza parsha zaczyna si? od czerwieni i ko?czy na czerwono! “Czerwone ciel?” (para aduma) zosta?o u?yte do oczyszczenia osoby, kt?ra wesz?a w kontakt z martwym cia?em, czyni?c go nieczystym. Ale bardzo dziwna rzecz dzieje si? przy podawaniu popio??w czerwonego ciel?cia. Podczas gdy prochy oczyszczaj? Izraelit?, kap?an, kt?ry nim zarz?dza, staje si? nieczysty! Dlaczego ta sama krowa oczyszcza i powoduje nieczysto?? kogo? innego w tym samym momencie?

Parasza ko?czy si? opowie?ci? o Izraelitach, kt?rzy pr?buj? dotrze? do Ziemi Izraela, gdy docieraj? do narodu Edomu (czerwonego) ci powstaj? przeciwko nim i walcz?. Edom nie pozwala Izraelowi przej?? przez ich ziemi?. Moj?esz wysy?a pos?a?c?w do Edomu, m?wi?c: “tw?j brat prosi ci?, aby?my przeszli przez twoj? ziemi?, aby?my mogli uda? si? do Kanaanu, nie b?dziemy skr?ca? w lewo ani w prawo, ale pozostaniemy na g??wnej drodze”. Edomici odmawiaj? przyzwolenia i zapowiadaj?, ?e je?li Izraelici si? zbli?? przywitaj? ich mieczem.

Read more