?PONIEWA? JESTE? ?YDEM? ? HISTORIA ?YDOWSKIEGO PRZEBUDZENIA W POLSCE

?PONIEWA? JESTE? ?YDEM? ? HISTORIA ?YDOWSKIEGO PRZEBUDZENIA W POLSCE

Urodzi?em si? w Cz?stochowie w Polsce w 1988 roku. Poniewa? w tym czasie w Polsce nie by?o szk?? ?ydowskich, moja matka wys?a?a mnie do szko?y publicznej. Gdy mia?em 8 lat przekaza?em mamie co us?ysza?em od nauczyciela. Powiedzia?em do niej: ?Mamo, jutro nie mo?emy je?? mi?sa, idziemy do ko?cio?a, a ksi?dz posypie nasze g?owy popio?em?. Matka spojrza?a na mnie i powiedzia?a: ?jasne, je?li jutro nie chcesz je?? mi?sa, nie dam ci mi?sa do jedzenia, ale nie p?jdziesz do ko?cio?a?. Zapyta?em: ?Dlaczego nie??. Odpowiedzia?a: ?Poniewa? jeste? ?ydem?.

W?a?nie wtedy Jakub Wasilewicz dowiedzia? si? o swoim pochodzeniu. Szybko jednak zorientowa? si?, ?e lepiej zachowa? t? informacj? dla siebie. Kiedy raz powiedzia? swojemu przyjacielowi kim jest nast?pnego dnia wszyscy zacz?li nazywa? go ?brudnym ?ydem?. Jakub trzyma? to w tajemnicy przed wszystkimi w szkole.

Latem i podczas przerwy zimowej Jakub zacz?? je?dzi? na ob?z Laudera, miejsca, w kt?rym rodziny ?ydowskie z ca?ej Polscki przyje?d?a?y i sp?dza?y kilka tygodni na poznawaniu judaizmu. Ob?z by? przeznaczony dla wszystkich trzech pokole? polskich ?yd?w: ocala?ych z Holokaustu, ich dzieci i wnuk?w.

To by?o od?wie?aj?ce dla Jakuba. Miejsce, w kt?rym nie musia? ukrywa? swojej prawdziwej to?samo?ci. Tam wszyscy byli ?ydami i wszyscy czuli si? komfortowo. Tam Jakub uczy? si? pie?ni hebrajskich i ?piewa? je potem dok?dkolwiek si? uda?.

Teraz Jakub jest ?onaty, ma dziecko i mieszka w Far Rockaway w Nowym Jorku. Nie zapomnia? o swoich korzeniach. Wie jakie wyzwania stoj? przed polskimi ?ydami na co dzie?. Nadal ma z nimi kontakt. Zdarzy?o mu si? nawet prowadzi? zaj?cia w Izraelu dla grupy polskich ?yd?w, kt?rzy byli na seminarium Shavei Israel.

Niedawno Jakub nagra? muzyczny singiel opracowany i wyprodukowany przez ?wiatowej s?awy piosenkarza i wykonawc? Eitana Katza. Jakub napisa? s?owa, kt?re zadedykowa? swojej matce, Halinie Wasilewicz zmar?ej kilka lat temu. Dla niego jej zachowanie przypomina Akeidat Icchak (ofiarowanie Izaaka). Przez ca?e swoje ?ycie reprezentowa?a nar?d ?ydowski i rodzica, kt?ry ofiarowuje siebie swojemu dziecku.