AVITAL HNAMTE ? historia z plemienia Bnei Menashe. Wiara tryumfuje nad dyskryminacj?

AVITAL HNAMTE ? historia z plemienia Bnei Menashe. Wiara tryumfuje nad dyskryminacj?

Gdy mieszkaj?ca w Indiach nastoletnia Avital Hnamte z plemienia Bnei Menasze zacz??a publicznie m?wi? o sobie jako o ?yd?wce napotka?a wrogo?? i niech??. “Dzieciaki w mojej szkole nie kry?y nienawi??” wspomina? Avital. “Nazywali mnie autsajderk?, nie-chrze?cijank? czy po prostu ?ta inna?. Mimo, ?e wszyscy byli?my w tym samym kolorze sk?ry, a szko?a nie by?a religijna wyr??nia?am si?. To naprawd? bola?o. Wielu moich szkolnych przyjaci??, kt?rzy nie s? cz??ci? spo?eczno?ci ?ydowskiej nadal czuj? do mnie dystans?. Ale Avital mia?a rodzin?, kt?ra pomog?a jej by? siln?.? Mimo, ?e by?o jej ci??ko doros?a w tym nieprzychylnym otoczeniu. Gdyby nie wsparcie rodziny na pewno by?oby jej jeszcze trudniej.

Dzi? Avital jest 32-letni? matk? dw?ch syn?w. Mieszka w Aizawl, stolicy p??nocno-indyjskiego stanu Mizoram. Ale ju? nie na d?ugo. W ci?gu zaledwie kilku tygodni, Avital i jej rodzina b?d? w samolocie do Izraela. B?d? cz??ci? ostatniej grupy blisko 100 os?b z plemienia Bnei Menasze, kt?rzy dzi?ki Shavei israel zrobia alij?. Read more