Tu nie chodzi o nasz? chwa??!

Psalm 115
1 Nie nam, Panie, nie nam,
lecz Twemu imieniu daj chwa??
za Twoj? ?askawo?? i wierno??!
2 Czemu maj? m?wi? poganie:
?A gdzie? jest ich B?g??
3 Nasz B?g jest w niebie;
czyni wszystko, co zechce.
4 Ich bo?ki to srebro i z?oto,
robota r?k ludzkich.
5 Maj? usta, ale nie m?wi?;
oczy maj?, ale nie widz?.
6 Maj? uszy, ale nie s?ysz?;
nozdrza maj?, ale nie czuj? zapachu.
7 Maj? r?ce, lecz nie dotykaj?;
nogi maj?, ale nie chodz?;
gard?em swoim nie wydaj? g?osu.
8 Do nich s? podobni ci, kt?rzy je robi?,
i ka?dy, kt?ry im ufa.
9 Dom Izraela pok?ada ufno?? w Panu,
On ich pomoc? i tarcz?.
10 Dom Aarona pok?ada ufno?? w Panu,
On ich pomoc? i tarcz?.
11 Boj?cy si? Pana, pok?adaj? ufno?? w Panu,
On ich pomoc? i tarcz?.
12 Pan o nas pami?ta:
niech nam b?ogos?awi;
niech b?ogos?awi domowi Izraela,
niech b?ogos?awi domowi Aarona;
13 niech b?ogos?awi boj?cym si? Pana,
zar?wno ma?ym jak i wielkim!
14 Niech Pan was rozmno?y,
was i syn?w waszych!
15 B?ogos?awieni jeste?cie przez Pana,
co stworzy? niebo i ziemi?.
16 Niebo jest niebem Pana,
synom za? ludzkim da? ziemi?.
17 To nie umarli chwal? Pana,
nikt z tych, kt?rzy zst?puj? do Szeolu,
18 lecz my b?ogos?awimy Pana
odt?d i a? na wieki. Read more