Genie Milgrom z Miami na Florydzie, otrzyma?a medal od czterech sefardyjskich synagog z Jerozolimy

Genie Milgrom z Miami na Florydzie, otrzyma?a medal od czterech sefardyjskich synagog z Jerozolimy

Genealo?ka, pisarka i propagatorka ?ydowskiego dziedzictwa z P??wyspu Iberyjskiego oraz dobry przyjaciel Shavei Israel, Genie Milgrom, otrzyma?a z Jerozolimy bardzo presti?owy Medal Czterech Sefardyjskich Synagog.

Ten zaszczyt zosta? jej przyznany w ostatni tydzie? Zamora w Hiszpanii, gdy wyg?osi?a przem?wienie na temat diaspory jej przodk?w z Fermoselle, w regionie Zamora w Hiszpanii.

Przewodnicz?cy Sefardyjskiej Rady Wsp?lnot Sefardyjskich w Hiszpanii, Abraham Haim, specjalnie przylecia? z Jerozolimy, aby wr?czy? jej t? presti?ow? nagrod?. Ta specjalna nagroda zosta?a przyznana Genie, kt?ra po?wi?ci?a dekad? na odzyskanie ?ydowskich korzeni sprzed 22 pokole?, swojej obecnie kuba?skiej rodziny katolickiej. Nie tylko uda?o jej si? odzyska? genealogi? za pomoc? metod, kt?re sama stworzy?a, ale tak?e by?a w stanie odkry? ?ydowsk? histori? wioski swojej rodziny i wielu innych w g?r? i w d?? rzeki Duero oddzielaj?cej Hiszpani? od Portugalii.

Read more