Co to jest boja?? Bo?a? – Paraszat Waera

hailstorm-biblical

Jak zdefiniowa? boja?? Bo??? Cz?sto m?wimy o pragnieniu bycia pobo?nym. Ale co to znaczy? Wierne wype?nianie przykaza?? Pokora? Dobroczynno??? Ksi?gi o moralno?ci definiuj? poj?cie pobo?no?ci w pewien spos?b, a ksi?gi m?dro?ci definiuj? to poj?cie jeszcze inaczej. Tora nakazuje nam pobo?no??, ale nie wyja?nia nam, co to jest i jak osi?gn?? ten wznios?y idea?. “A teraz, Izraelu, Pan B?g tw?j prosi was by?cie si? go bali ?”; “Teraz wiem, ?e boisz si? Boga”; “prosty cz?owiek i bogobojny”.

Read more