Paraszat Weetchanan – Poszukiwanie i odnalezienie Boga

Paraszat Weetchanan – Poszukiwanie i odnalezienie Boga

Gdy panuj? ciemno?ci, pojawia si? nadzieja. Gdy kto? popada w g??biny grzechu, ?wiat?o go odnajdzie i poprowadzi ku odkupieniu. To w zasadzie wydaje si? nieprawdopodobne, bo do?wiadczenie cz?sto przekonuje nas o czym? zupe?nie innym . Jednak?e Moj?esz pociesza sw?j lud, m?wi?c, ?e nawet w najciemniejszej chwili, kt?r? sami stworzyli ? a mo?e w?a?nie szczeg?lnie w?wczas – zaczyna si? odkupienie. Jeremiasz trafnie prorokuje to przes?anie: “z dala B?g ukaza? mi si? …” (Jeremiasz 31: 2). Tu Jeremiasz wypowiada si? jak echo Paraszy Weetchanan, kt?r? ZAWSZE czytamy w Szabat po Tisza Be-Aw: “A stamt?d (miejsca grzechu i wyobcowania ) b?dziesz szuka? Boga i Go znajdziesz, poniewa? szuka?e? Go z ca?ego serca i duszy swojej? (Dwarim 4:29).

Read more