Szabat poprzedzaj?cy Marsz ?ycia is zawsze wyj?tkowym czasem w JCC Krak?w

Szabat poprzedzaj?cy Marsz ?ycia is zawsze wyj?tkowym czasem w JCC Krak?w

Setki m?odych uczestnik?w Marszu ?ycia pojawi?o si? w JCC Krak?w, by pozna? dodatkowy wymiar historii ? odradzanie si? ?ydowskiego ?ycia w tym mie?cie.

W tym roku ponad 200 cz?onk?w grupy brytyjskiej Marszu ?ycia prowadzonej przez Scota Saundersa przysz?o pos?ucha? wyj?tkowych historii. Ocaleni z Holokaustu, kt?rzy zostali w Polsce, opowiadali o swoich wojennych do?wiadczeniach. M?odzi za? o swoich poszukiwaniach, odkrywaniu ?ydowskich korzeni oraz drogi do judaizmu i ?ydowskiej kultury.

Za ka?dym razem, gdy rozmawiamy z kim? z ponad 2.000 os?b, kt?re zatrzymuj? si? w JCC Krak?w zaczynamy od s??w: ?Zdajemy sobie spraw? z niezwykle wa?nej misji jak? jest wasz przyjazd do Polski oraz wasz udzia? w Marszu, kt?ry ma upami?tnia? miliony zamordowanych. Bro? Bo?e nie chcemy odwraca? Waszej uwagi od tego do?wiadczenia. Mamy jednak nadziej?, ?e b?dziecie gotowi na wykrojenie ma?ej przestrzeni w swojej ?wiadomo?ci i dostrze?ecie to co dzieje si? w Polsce i w Krakowie. Read more