BAT MITZWA W EKWADORZE

BAT MITZWA W EKWADORZE

Zawsze z najwi?ksz? przyjemno?ci? otrzymujemy zdj?cia od cz?onk?w naszych spo?eczno?ci, kt?re rozproszone s? po ca?ym ?wiecie. Zw?aszcza, gdy s? to takie radosne historie. Tym razem otrzymali?my zdj?cia od matki Rajeli Mu?oza Rivadeneiry, dziewczyny z Ambato w Ekwadorze, kt?ra ?wi?towa?a swoj? bat micw? z wielk? rado?ci? i podekscytowaniem.

W uroczysto?ciach wzi?? udzia? rabin Nir Koren Rabino ze spo?eczno?ci ?ydowskiej w Ekwadorze i jego utalentowana ?ona Rabanit Andy Sued, kt?ra zrobi?a pi?kne ciasto i przek?ski.

Matka Rajeli podzi?kowa?a rabinowi za pi?kn? przemow? i podzieli?a si? swoj? wdzi?czno?ci? dla Shavei Israel, kt?re wspiera?o j? i jej rodzin? po?wi?caj?c im jako organizacja wiele uwagi.

To by? naprawd? wyj?tkowy dzie? w Ambato. Zgromadzili si? nie tylko mieszka?cy miasta, ale te? przyjaciele ze spo?eczno?ci ?ydowskiej z Ekwadorze przybyli, aby ?wi?towa?. Ten dzie? by? bardzo szcz??liwy dla ca?ej rodziny – ojca Rajeli, (Ren?na) Yaacova Ben Abrahama, jej matki, Lei Bat Sary, rodze?stwa Nahomi, Riwki i Moszego oraz oczywi?cie samej Rajel.

Mazal tov!