Izraelczycy odwiedzaj? Centrum Zion Tora w Erode w Indiach

Izraelczycy odwiedzaj? Centrum Zion Tora w Erode w Indiach

Centrum Zion Tora w Erode, w Indiach, zosta?o w tym roku odwiedzone przez wielu izraelskich turyst?w. Nasi wys?annicy i liderzy wsp?lnoty Anne i Samuel Devasahayam przes?ali nam pi?kne zdj?cia z tych spotka?. Kto wiedzia?, ?e w po?udniowym stanie indyjskim Tamil Nadu by?a tak du?a spo?eczno?? ?ydowska?

 

Przygotowania do Pesach

 

Fotografie przedstawiaj?ce spo?eczno?? podczas ?wi?ta Purim.