wyj?tkowego ?lubu

wyj?tkowego ?lubu

Po tym jak kolejnych kilkadziesi?t os?b zrobi?o alij? z Indii do Izraela kilka par z plemienia Bnei Menasze wzi??y ?ydowski ?lub pod chup? dzi?ki pomocy Shavei Israel. Kobiety i m??czy?ni brali ju? ?lub w swoich rodzimych miastach. Teraz jednak przyszed? czas na zawarcie zwi?zku ma??e?skiego zgodnie z prawem ?ydowskim. Pierwszych 9 par pobra?o si? w grudniu. W zesz?ym tygodniu kolejne osoby posz?y ich l?dem. ?yczymy Wam MAZAL TOV!