Most mi?dzy Izraelem, a Polsk? – refleksja Izraelczyka z Krakowa

Most mi?dzy Izraelem, a Polsk? – refleksja Izraelczyka z Krakowa

Jako pracuj?cy w Polsce Izraelczyk czuj? si? przygn?biony. Z jednej strony nowe prawo zaproponowane przez rz?d jest wprowadzaj?ce mocno w b??d i przyczynia si? do wielu spor?w; z drugiej strony, zjadliwo?? niekt?rych polityk?w w Izraelu tylko zaostrzy?a temat powoduj?c fal? antysemityzmu, wi?cej uprzedze? i brak jedno?ci. Ka?da strona ma swoj? prawd? i ka?da strona ma swoich ekstremist?w, kt?rzy dodaj? paliwa do tego ognia.

Read more