Paraszat Toldot ? braterska zab?jcza mi?o??

Paraszat Toldot ? braterska zab?jcza mi?o??

Jak to w tym ?wiecie jest, ?e bracia gotowi s? si? zabi?? Co jak co, ale wi?zi rodzinne powinny chroni? przed zazdro?ci?, zawi?ci?, rywalizacj? i wszelkimi z?ymi emocjami. M?wi si? o tym, ?e cz?owiek najbardziej boi si? obcego, nieznanego, nieoswojonego. St?d bior? si? rasizm, antysemityzm, ksenofobia. Tu rodz? si? stereotypy i uprzedzenia. Ale jak kogo? poznamy, zbli?ymy si? do niego, oswoimy to ?atwiej o budowanie wsp?lnoty, o wzajemne dzia?ania.

Read more