LUDZIE KSIĘGI W WIELU JĘZYKACH

Gdy naród żydowski zjednoczył się z ziemią Izraela, nakazano nam wyrzeźbić kamienne tablice, które „dobrze wyjaśniłyby” Torę. Gemara w Traktacie Sotah wspomina, że zostały one wyrzeźbione w 70 językach świata w tym samym czasie. Przez tysiące lat, gdy naród żydowski mieszkał w wielu różnych krajach i doświadczył wielu różnych wygnań, ostatecznie przyjęliśmy języki narodów, wśród których żyliśmy.

Wyobraź sobie teraz, że pochodzisz z miejsca, w którym brakuje podstawowych pism w języku, którego używasz?

Na przykład, jeśli musielibyśmy się dowiedzieć podstaw na temat naszego dziedzictwa w języku innym niż hebrajski czy angielski, np. po chińsku. Zajęłoby nam to sporo czasu i sprawiło wiele trudu.

Shavei Israel i nasz projekt Ma’ani Center, mają na celu edukację na temat dziedzictwa Izraela. Kontynuują podróż do czterech krańców ziemi, aby przywrócić Zaginionych Żydów z różnych kultur i środowisk. Dlatego, dla wspierania nauki Żydowskich, stało się konieczne przetłumaczenie ważnych tekstów na niektóre języki. Na swój sposób, podobnie jak kamienne tablice, Shavei Israel pracuje nad wyjaśnieniem Tory osobom ze wszystkich środowisk, w tym tłumaczeń na chiński, polski i inne języki.

Wiele tomów zostało już ukończonych i są teraz dostępne dla Żydów mówiących w ponad 10 różnych językach i są używane regularnie w razie potrzeby. Teksty te wspierają tych, którzy robią aliję (przeprowadzkę do Izraela) z odległych miejsc, a także tych, którzy pozostają w swoich krajach ojczystych i chcą odkrywać i odzyskiwać swoje żydowskie dziedzictwo.

Dołącz do nas. Powitaj Żydów z całego świata, którzy wracają do swoich korzeni.

Ludzie z całego świata używają przetłumaczonych przez Shavei Israel żydowskich dzieł. Dzięki temu umacniają swoje doświadczenia z żydowskim życiem i zwyczajami. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara od lewego górnego rogu: Argentyńska kobieta czytająca książkę błogosławieństw po hiszpańsku; Bnei Menasze z północno-wschodnich Indii odmawiający modlitwy „Selichot” w Kuki; Polscy Żydzi odmawiają chanukowe modlitwy po polsku; Chińscy turyści w Izraelu korzystają z książki Shavei Israel z błogosławieństwami szabatowymi po chińsku.