31 Maja, aktualno?ci z ?odzi: ogniska, rabini i siostra Stevena Spielberga

31 Maja, aktualno?ci z ?odzi: ogniska, rabini i siostra Stevena Spielberga

Maja, aktualno?ci z ?odzi: ogniska, rabini i siostra Stevena Spielberga
Ogniska jak r?wnie? wizyta naczelnego rabina Izraela oraz inicjatywa filmowa siostry Stevena Spielberga: to tylko niekt?re z wydarze?, kt?re zapewni?y zaj?cie spo?eczno?ci ?ydowskiej w ?odzi w ostatnim czasie. Emisariusze Shavei Izrael na ??d? Miriam i rabin Dawid Szychowski, zadbali o to, by niemal codziennie by?a oferta w programie wydarze? spo?eczno?ci ?ydowskiej w ?odzi – w tym polskim mie?cie, kt?re niegdy? liczy?o sobie drug? co do wielko?ci w kraju spo?eczno?? ?ydowsk?, zaraz po Warszawie.

Dzieci z Gan Matanel odwiedzi?y Skansen – Muzeum Ludowe

Gdy rodzina Szychowskich przyby?a w sierpniu 2015 do ?odzi, zaj?li si? ju? na samym pocz?tku przywr?ceniem edukacji ?ydowskiej w ?odzi. Gan Matanel “przedszkole”, kt?re prowadzi Miriam edukuje 6 dzieci. Na wielkim wydarzeniu Chanukowym w ?odzi na kt?re przysz?o 300 os?b, Miriam przestawi?a prezentacj? z Gan Mandel oraz m?wi?a o Shavei Israel. Dzieci odwiedzi?y ostatnio skansen architektury ludowej ? st?d t?? s? zdj?cia. Read more