Parasza  Tecawe – Tajemnica Ketoret – Kadzid?a

Parasza Tecawe – Tajemnica Ketoret – Kadzid?a

Pod koniec paraszy Tecawe, gdy ju? Tora wyczerpa?a wszystkie technikalia zwi?zane ze ?wi?tyni?, zaczynamy nowy rozdzia? i prawdopodobnie now? histori? w ?yciu Bnei Izrael. Ku naszemu zaskoczeniu, nagle Tora dokonuje zwrot i zaczyna dyskusj? na temat jednego z przedmiot?w ?wi?tynnych, a mianowicie: Mizbeach ha-Ketoret (o?tarz z kadzid?em). Jakie to dziwne, ?e umieszczono to ?naczynie? na samym ko?cu drugiej paraszy po?wi?conej ?wi?tyni?

Read more