?wi?to?? S?owa

Czy ludzie naprawd? maj? na my?li to, co m?wi?? Czy kiedykolwiek zauwa?y?e?, ?e dzisiejsze powitanie nie ogranicza si? do cze??, ale brzmi: Jak si? masz? Mimo to, nie mamy na my?li pytania, tylko jest to w zasadzie stwierdzenie. Nie chcemy naprawd? wiedzie? o stanie drugiej osoby, nie mamy na to czasu. Wyobra?asz sobie, jak by to by?o, gdyby kto? naprawd? odpowiedzia? na nasze pytanie. ? ?No wiesz, nie najlepiej?k??tnie z ?on??moje hemoroidy?moi te?ciowie robi? k?opoty?z kas? klapa?a co u Ciebie??

Lub na przyk?ad wpadamy na kogo? a on pyta: Jak Ci leci? Jak Ci si? wszystko uk?ada? I naprawd? oczekuje ode mnie wywodu na temat ca?ego ?ycia. No bo co to znaczy wszystko? To moja praca, rodzina, ?ycie spo?eczne i towarzyskie, moje zmagania, moja filozofia, religia, a nawet to jak pogoda wp?ywa na mnie itp. Itd. Musia?bym zacz?? od og?lnego podsumowania ka?dego z tych aspekt?w ?ycia, a nast?pnie przej?? do szczeg???w.

Read more