Parsza Tazria – Mezora

Zazwyczaj lubię omawiać kwestie etyczne i psychologiczne zawarte w cotygodniowych Parszach. Jednak w tym tygodniu nie mam wyjścia, muszę skupić się na przekazie praktycznym.

Parsza Tazria mówi o różnorakich cielesnych i duchowych dolegliwościach, przy czym większość tekstu opowiada o chorobie carat. Carat to przypadłość duchowa, powodowana przez Leszon Hara – mówienie źle o innych ludziach. Carat atakuje ciało, ubrania i domy. Nasza Parsza podaje trzy istotne, praktyczne nakazy dotyczące obecnego kryzysu zdrowotnego.

Po pierwsze: by chronić się nawet przed możliwością zakażenia, niezbędna jest kwarantanna, zachowanie dystansu i zakrywanie całej twarzy, łącznie z nosem. Jest to napisane bardzo wyraźnie. Po drugie: tylko ten, kto jest odpowiednio wykształcony w kierunku diagnozowania chorób może znieść kwarantannę. Nie mogą tego zrobić ani królowie, ani rabini – tylko ci, którzy bezpośrednio widzą efekty choroby. Po trzecie: niezbędna jest ceremonia, która oznaczy koniec kwarantanny i ponowne wejście do społeczności. To bardzo ważne przejście i potrzebna jest ceremonia, która nas przez ten proces przeprowadzi.

Szabat Szalom!

Z miłością,

Yehoshua