Lag baOmer 2022 na Świecie

Lag baOmer 2022 na Świecie

Społeczności Shavei Israel, wraz z resztą żydowskiego świata, obchodziły właśnie Lag B’Omer – znaczące i piękne święto związane z osobą rabina Szimona Bar Jochaja, jednego z najwybitniejszych uczniów rabina Akiwy i autora mistycznej Księgi Zohar. Prawdopodobnie najbardziej znaną i rozpowszechnioną tradycją tego dnia jest rozpalanie ognisk. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów tej tradycji, od społeczności z tak dalekich Indii, aż po Izrael. 

Honduras

Uczniowie z Mechon Miriam w Izraelu

Społeczność Bnei Menashe o nazwie Chowewej Cijon, w Zuangtui, Mizoram

Spo?eczno?ci Shavei Israel obchodz? ?wi?to Lag BaOmer

Spo?eczno?ci Shavei Israel obchodz? ?wi?to Lag BaOmer

Kt?? nie lubi ogniska? By?o ich wiele w ostatnim tygodniu, gdy ca?y ?ydowski ?wiat obchodzi? ?wi?to Lag BaOmer, czyli 33 dzie? odliczania dni od Pesachu do ?wi?ta Szawuot. Mamy zdj?cia medurot (hebrajskie s?owo na ogniska) ze spo?eczno?ci Shavei Israel w Indiach, Izraelu, Portugalii, Polski i Kolumbii.

Izrael

Spo?eczno?? Bnei Menasze w centrum absorbcji imigrant?w w Kfar hasidim obchodzi?o Lag BaOmer dzie? przed swoim opuszczeniem centrum absorpcji do swoich nowych dom?w. Wraz z tradycyjnym ogniskiem odby?y si? wsp?lne ?piewy i podano pyszne pieczone ziemniaki.

Read more