Spo?eczno?ci Shavei Israel obchodz? ?wi?to Lag BaOmer

Spo?eczno?ci Shavei Israel obchodz? ?wi?to Lag BaOmer

Kt?? nie lubi ogniska? By?o ich wiele w ostatnim tygodniu, gdy ca?y ?ydowski ?wiat obchodzi? ?wi?to Lag BaOmer, czyli 33 dzie? odliczania dni od Pesachu do ?wi?ta Szawuot. Mamy zdj?cia medurot (hebrajskie s?owo na ogniska) ze spo?eczno?ci Shavei Israel w Indiach, Izraelu, Portugalii, Polski i Kolumbii.

Izrael

Spo?eczno?? Bnei Menasze w centrum absorbcji imigrant?w w Kfar hasidim obchodzi?o Lag BaOmer dzie? przed swoim opuszczeniem centrum absorpcji do swoich nowych dom?w. Wraz z tradycyjnym ogniskiem odby?y si? wsp?lne ?piewy i podano pyszne pieczone ziemniaki.

Read more