Spo?eczno?ci Shavei Israel ?wi?tuj? chanuk? na ca?ym ?wiecie – edycja 2017

Spo?eczno?ci Shavei Israel ?wi?tuj? chanuk? na ca?ym ?wiecie – edycja 2017

Tegoroczna Chanuka dobieg?a ko?ca, ale wspomnienia trwa? b?d? jeszcze d?ugo – podobnie jak olej, kt?ry pali? przez dodatkowych siedem dni. Wybierzmy si? wi?c na wycieczk? dooko?a ?wiata, aby zobaczy?, w jaki spos?b spo?eczno?ci Shavei Israel ?wi?towa?y w tym roku ?wi?to ?wiate?.

Bnei Menasze

Podczas swojej pierwszej chanuki w Izraelu, plemi? Bnei Menasze, kt?re niedawno sprowadzi?o si? do Ziemi ?wi?tej w o?rodku absorpcji Kfar Hasidim sp?dzi?o ten czas przy ?wiecach, p?czkach, ?piewie, ta?cu i napojach wyskokowych. Oraz razem z ma?ymi dzie?mi, kt?re r?wnie? ?wietnie si? bawi?y.

Read more