Jak przestrzeganie szabatu doprowadzi?o do zrobienia Aliji!

Jak przestrzeganie szabatu doprowadzi?o do zrobienia Aliji!

W zimie, gdy s?o?ce coraz kr?cej ?wieci, a pi?tkowe popo?udnie zaczyna si? coraz wcze?niej religijni ?ydzi mieszkaj?cy w diasporze maj? ten sam problem. Musz? wyj?? z pracy wcze?niej, d?ugo przed swoimi kolegami, by zd??y? do domu na szabat. I nie wa?ne gdzie mieszkasz. Czy jest to Indiana czy Indie zawsze musisz si? t?umaczy? z tego co robisz, kim jeste? i czemu potrzebujesz tych kilku godzin wolnego, gdy inni nadal pracuj?. Co jaki? czas podczas ?ydowskich ?wi?t ka?dy pracownik jest zmuszony, by bra? kolejne wolne dni i znowu t?umaczy? si? przed prze?o?onym. Dlatego tez wielu ?yd?w mieszkaj?cych poza Izraelem decyduje si? na w?asny biznes.

To te? by?o g??wnym powodem dla kt?rego Lyon Fanai ? mieszkaniec Indii – otworzy? niezale?ny sklep z cz??ciami do komputer?w. “Proszenie o dwa dni wolnego ze wzgl?du na ?wi?ta ?ydowskie by?o zawsze bardzo problematyczne? – opowiada? Fanai dziennikarzom Shavei Israel. ?Ostatecznie zdecydowa?em si? otworzy? w?asn? firm? gdzie sam sobie by?em szefem?. Przez d?ugi czas by? wolny. A? w ko?cu znowu pojawi? si? problem niepracuj?cego szabatu kiedy to dzia?a? jako sekretarz w dobroczynnej organizacji. Read more