Dwar Tora na Pesach

Dwar Tora na Pesach

Jaka jest r??nica pomi?dzy Polakami ?ydami a Polakami Katolikami? Katolicy lubi? je?? mac?. Wszyscy wiemy, co ?wi?tujemy podczas pierwszego dnia ?wi?ta Pesach ? wyzwolenie spod egipskiej niewoli. A co zatem ?wi?tujemy w ostatnie, ?wi?teczne dni Pesach? Maca reprezentuje wolno??, mo?emy zaobserwowa? to wyra?nie w modlitwie Musaf podczas Pesach, gdzie Pesach jest nazywany zar?wno ?wi?tem Macy, jak i czasem naszej wolno?ci. Pod koniec Pesach ?wi?tujemy to, i? po siedmiu dniach nadal jemy mac?.

W noc Sederu, kiedy po raz pierwszy skosztujemy mac?, jest to dla nas jak objawienie. Jest to tak proste, ale r?wnie? absolutne. Chwila ta ma moc przeniesienia nas do naszej pierwotnej ja?ni, miejsca i czasu pe?nej wolno?ci. Pod koniec Pesach jeste?my zm?czeni jedzeniem macy i pragniemy ju? czego? innego, podobnie nasza nowo odkryta wolno?? zaczyna traci? sw?j blask. Z uzyskanej swobody dzia?ania wynika odpowiedzialno?? za nasze czyny. Si?dmy dzie? to czas, w kt?rym ?wi?tujemy, ?e jedli?my mac? przez tydzie? i poprzez to potwierdzamy nasze zobowi?zanie do bycia wolnym, nawet przy ci??kich wyzwaniach. Pierwszej nocy Pesach B!g daje nam wolno?? jako dar, ostatniej nocy po?wi?camy si? wolno?ci jako sposobowi ?ycia dla nas samych i darowi, kt?ry musimy zapewni? innym.

Chag Sameach i Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua