Historia Marrano: Dwie kuchnie, ale nikt nie wiedzia? dlaczego

artyku? Shimon Cohen Po tym jak Sara zainteresowa?a si? judaizmem odkry?a, ?e jest potomkini? Marranosa. Historyczny i osobisty kr?g si? zamkn??. Arutz Sheva rozmawia? z Sar? Israel, potomkini? Marranos  – ?yd?w zmuszonych do przej?cia na chrze?cija?stwo podczas hiszpa?skiej inkwizycji –  kt?ra znalaz?a drog? powrotn? do judaizmu w swojej rodzinnej Hiszpanii. Sara wyja?ni?a, ?e ??jej matka… Read More Historia Marrano: Dwie kuchnie, ale nikt nie wiedzia? dlaczego

BNEI ANUSIM: Odkrywanie ?ydowskiej historii i przeznaczenia w Ameryce ?aci?skiej

“Zapis genetyczny DNA przekazuje, ?e anusim czyli, ?ydzi kt?rzy byli zmuszeni do zmiany wiary i ukrywnia swojego Judaizmu a tak?e ich potomkowie – przybyli do Ameryki ?aci?skiej niezwykle liczebnie”. W ostatnich latach, potomkowie hiszpa?skich i portugalskich ?yd?w zwanych te? Bnei Anusim, kt?rzy przemoc? zostali ?nawr?ceni? na inn? wiar?, powracaj? coraz cz??ciej i liczebniej do naszego… Read More BNEI ANUSIM: Odkrywanie ?ydowskiej historii i przeznaczenia w Ameryce ?aci?skiej